et är här och nu vi måste genomföra alla de kraftfulla åtgärderna för att klimatanpassa staden och skydda oss mot framtida extremväder. Att vänta är inte ett alternativ, skriver Ulf Kamne (MP) och Karin Pleijel (MP).
et är här och nu vi måste genomföra alla de kraftfulla åtgärderna för att klimatanpassa staden och skydda oss mot framtida extremväder. Att vänta är inte ett alternativ, skriver Ulf Kamne (MP) och Karin Pleijel (MP).

Klimatet är valets allra viktigaste fråga

Vi behöver ta ett helhetsgrepp och minska klimatutsläppen på alla plan. Det gäller allt från transporter till hur vi bygger och äter. Mer grönska och ett klimattänk i alla led är nyckeln till ett Göteborg som vi stolt kan lämna över till våra barnbarn, skriver Ulf Kamne (MP) och Karin Pleijel (MP).

ANNONS
|


     Ulf Kamne (MP)
Ulf Kamne (MP)

Kommunvalet 2018

I morgon: Centerpartiet

Sommarens värmebölja har lagt sig men kampen för att rädda klimatet har bara börjat. Klimatförändringarna påverkar oss här och nu. Det kostar miljardbelopp, bara i år. Men den stora frågan är inte vad det kostar att göra något åt klimatet – den stora frågan är vad det kostar att låta bli. Nu måste vi skydda Göteborg och minska våra utsläpp som påverkar världen. Miljöpartiet blob:http://172.28.249.14/6b632876-4f0d-4668-a5d5-350e23e3a1c7har de skarpaste förslagen.

Sommarens värmebölja har inneburit skogsbränder, dåliga skördar som lett till nödslakt av hungriga djur och både gamla och barn har lidit av hettan. Men det är lätt att glömma, särskilt sådant som känns lite jobbigt eller obehagligt. För Miljöpartiet finns inget alternativ. Det finns en tydlig koppling mellan klimatförändringarna och extremväder som leder till både torka och värre översvämningar. Vi har drivit kampen mot klimatförändringarna länge. Klimatet är valets viktigaste fråga, vi måste agera nu.

ANNONS

Kraftfulla åtgärder

Det krävs kraftfulla åtgärder på alla nivåer och de behöver genomföras nu. Göteborg måste skyddas mot både stigande havsnivåer, värre skyfall och värmeböljor. Därför behöver vi klimatanpassa staden. Det handlar om fler träd, mer skydd mot översvämningar vid älvkanten och på längre sikt yttre portar som skyddar oss mot en höjd havsnivå. Göteborgarna ska känna sig trygga med att slippa risken för översvämningar även i framtiden. Ju längre vi låter det gå desto mer radikala och dyra åtgärder kommer att bli nödvändiga.

Det viktiga är också att gå till botten med orsakerna. Vi behöver ta ett helhetsgrepp och minska klimatutsläppen på alla plan. Miljöpartiet har presenterat ett klimatpaket med skarpa förslag. Det gäller allt från hur vi konsumerar, hur vi bygger, hur vi investerar stadens pengar, hur vi reser till vad vi äter. Vi måste även skapa lösningar för att fånga in växthusgaser så att de inte förvärrar växthus-effekten ännu mer.


     Karin Pleijel (MP)
Karin Pleijel (MP)

Genom att införa en styrande klimatbudget för kommunens alla nämnder och bolag kan vi se till att alla verksamheter blir mer klimatsmarta.

En av de stora klimatbovarna är transporterna. Biltrafiken måste minska och det ska vara lätt och snabbt att åka kollektivt, cykla och att gå. Samhällen och städer som är bra för barn är bra för alla. Barn ska kunna gå och cykla tryggt till skola och fritidsaktiviteter. Därför driver vi i Miljöpartiet på för att utveckla kollektivtrafiken och bygga fler och bättre cykelbanor. Längre resor ska i första hand ske med tåg. För att nå dit behöver vi Västlänken som gör att vi äntligen kan utveckla Göteborgs central från en säckstation från 1800-talet till en modern genomgående station för framtiden.

ANNONS

Vill se en trähusboom

Nu när det byggs mer än på 40 år i Göteborg är det särskilt viktigt att Göteborgs stad ställer höga klimat- och miljökrav. Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp. Cementindustrin är den del som släpper ut mest växthusgaser, lika mycket som flyget. Vi vill se en trähusboom i Göteborg och driver på för mer klimatneutrala byggnader i förnybara och återvunna material. Solceller på taken behövs för att ge förnybar el. Att då satsa flera miljarder av skattepengarna på en ny förlustarena är inte bara ekonomiskt feltänk utan också en broms för stadsutvecklingen och en tung klimatbelastning.

Fler värdefulla naturområden ska bevaras, gröna miljöer är viktiga både för hälsan och den biologiska mångfalden. Grönska och naturområden skyddar oss också vid både skyfall och värmeböljor. Miljöpartiet har föreslagit att staden ska plantera 1 500 träd varje år.

Staden och naturen ska hållas fri från skräp. Skräpiga miljöer förfular och leder till ökad otrygghet. Nedskräpningen är också ett allvarligt miljöproblem. Det finns tyvärr gott om exempel på djur som äter eller fastnar i plastskräp. Plastskräp bidrar också till problemet med mikroplast som fyller våra hav. Miljöpartiet vill att Göteborg städar mer och smartare. Vi vill också minska användningen av engångsplastprodukter och ställa krav på återvunnen plast vid inköp och upphandling.

ANNONS

Växthus och pallkragar

Miljöpartiet vill ha mer ekologisk och närproducerad mat utan antibiotika. Målet är 100 procent ekologiskt för stadens verksamheter senast 2025. Därför är jordbruksmark en viktig resurs. Sommarens värmebölja visar tydligt hur sårbara och utsatta vi är när det gäller livsmedelsförsörjning. Vi behöver äta mer vegetarisk och säsongsbetonad mat. Alla som vill ska kunna odla i allt från pallkrage till åker. Miljöpartiet har sett till att staden äntligen investerar i sin jordbruksmark och vill anlägga fler växthus vid stadens förskolor, skolor och äldreboenden och skapa fler nya odlingsområden.

Det är i kommunerna förändringen måste ske i praktiken och vi i städerna har ett särskilt ansvar. Här finns alla möjligheter att ställa om. Göteborg är redan en föregångare inom miljö- och klimatområdet. Därför måste vi lyckas. Vi ska stolt kunna berätta inför våra barn och barnbarn att Göteborgs stad, vår stad, gick före och banade väg för den klimatrevolution som gav världen en hållbar utveckling.

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen

Karin Pleijel (MP)

kommunalråd

ANNONS