Klimakteriet ska inte vara tabubelagt

Moderatstyrda Partille har som första kommun i Sverige gjort en personalsatsning om klimakteriet. Projektet startade under 2022 och innebär att alla chefer och anställda kvinnor i åldrarna 40–60 år erbjuds utbildning om klimakteriet. De kvinnor som önskar får personlig rådgivning av en specialistsjuksköterska och lotsas vid behov vidare till vården. Allt sker på betald arbetstid, skriver två moderata politiker.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Kvinnors sjukdomar och hälsa har både inom forskning och i det kliniska arbetet under lång tid varit eftersatt. På flera områden finns därför kunskapsluckor om hur skillnaden mellan könen tar sig uttryck både gällande symptom, smärta och relation till läkemedel. Kvinnor måste uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män. Många kvinnor lider i onödan av smärta. Det är oacceptabelt.

Moderaterna vill stärka forskning och vård som rör kvinnor. Hälso- och sjukvårdens möjligheter att ställa tidigare och säkrare diagnoser gällande sjukdomar som drabbar kvinnor behöver skyndsamt förbättras. Forskning gällande sjukdomar som drabbar kvinnor ska prioriteras högre än vad som görs idag. I linje med Tidöavtalet har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för en jämlik hälso- och sjukvård. Fokus är på sjukdomar och tillstånd som främst drabbar kvinnor och flickor.

ANNONS

Försämra livskvaliteten

Något som enbart drabbar kvinnor är klimakteriet. Närmare bestämt befinner sig alla kvinnor som är i åldern mellan 40–60 år någon gång i klimakteriet. Omkring 25 procent av alla kvinnor i västvärlden kan i dag gå igenom klimakteriet utan besvär. Resten, omkring 75 procent, får besvär som kan vara så kraftiga att livskvaliteten försämras. Trots att majoriteten av alla kvinnor drabbas av klimakteriebesvär är okunskapen stor, likaså tabun. Det är inte rättvist.

För kvinnor i åldern mellan 40–60 år sticker sjukskrivningar ut för stressrelaterad ohälsa som utmattningssyndrom och depression. Något som är mindre känt är att många av symptomen är samma, eller snarlika de symptom som kan uppstå till följd av sjunkande hormonnivåer. Något som sker naturligt hos kvinnor i samband med förklimakteriet och menopausen (den sista mensen).

Satsningen leder därmed till en personal med bättre mående, som i förlängningen kan leda till lägre sjukskrivningstal

Genom personalsatsningen har Partille kommun dels minskat tabun kring något så naturligt som klimakteriet. Samtidigt har personalen fått hjälp med sina besvär. Vi vet alla att en god hälsa inte enbart är en vinst för den enskilda människan, utan även en vinst för närstående, arbetskamrater och arbetsgivare. Satsningen leder därmed till en personal med bättre mående, som i förlängningen kan leda till lägre sjukskrivningstal. Projektet ger därmed många ringar på vattnet.

Ett gemensamt grepp kring klimakteriet från både nationell, regional och kommunal nivå är avgörande. På så sätt ökar vi kunskapen och minskar tabun. Ingen kvinna ska lida i onödan i det tysta

ANNONS

Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande i Partille

Johan Hultberg (M), riksdagsledamot från Västra Götaland Norra och gruppledare för Moderaterna i socialutskottet

ANNONS