Klassklyftorna är roten till segregationen

Segregationen i Göteborg kan bara brytas genom att bekämpa klassklyftorna. En jämlik stad är en sammanhållen stad, skriver Daniel Bernmar (V).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Utsatta områden

Del 9 av 11. Tidigare avsnitt 31/7 - 9/8

Segregationen i Göteborg kan illustreras genom att ta elvans spårvagn. En resa som börjar bland Långedrags villaområden, fortsätter genom Majornas landshövdingehus och avslutas i miljonprogrammen i Kortedala och Bergsjön. Skillnaderna i medresenärernas klassbakgrund är enorma. Om du bor i Bergsjön lever du enligt statistiken nio år kortare än om du bor i Långedrag. Du är sjuk dubbelt så många dagar per år och tjänar mindre än hälften än de som bor på andra sidan staden.

Båda ändarna av elvans spårvagn består av områden som är segregerade utifrån klass och etnicitet. Skillnaden är att det handlar om självvald segregation i områden som Långedrag. De rika har nämligen möjlighet att välja var de ska bo och ofta väljer de områden med andra höginkomsttagare och svenskfödda. Invånarna i Bergsjön har sällan den möjligheten. I stället har möjligheterna och livschanserna berövats dem.

ANNONS

I Bergsjön finns det barn som gör sina läxor i trapphuset för att de är så trångbodda. I Långedrag är det få som inte har ett eget rum och kan stänga om sig. Det är resultatet av årtionden av tro på marknadskrafter i stället för det gemensamma strävandet mot ett samhälle för alla.

Samhället måste sätta behoven först

Vårt främsta vapen för att bekämpa segregationen är att utjämna klassklyftorna. Men för att på riktigt bekämpa klassklyftorna krävs beslut på nationell nivå. Det handlar om en mer rättvis skattepolitik och ett mer generöst välfärdssystem. Under 1991-2015 har de rikaste tio procenten ökat sina inkomster fem gånger mer än de tio procent fattigaste. Det är en orimlig utveckling som fått konsekvenser. Vi måste återgå till ett samhälle som sätter behoven först.

Dock finns det mycket vi kan göra även på lokal nivå i Göteborg. För att bryta segregationen måste vi satsa mer på utbildning, arbete och bostad. Vi behöver satsa på så väl grundskola som vuxenutbildning för att rusta unga och vuxna för arbetsmarknaden. Men också skapa mer blandade bostadsområden och bygga fler billiga hyresrätter. Vi behöver bygga ihop Göteborg.

Föräldrarnas bakgrund avgörande

Innan kommunaliseringen, det fria skolvalet och experimentet med fri etableringsrätt för vinstdrivna skolor var den svenska skolan bland de bästa i världen. Även om det alltid funnits klasskillnader, så var skillnaderna mindre än i något annat land. I dag ser det annorlunda ut. I Göteborg är skillnaderna mellan elevers kunskaper stora.

ANNONS

Vi vet att föräldrarnas bakgrund är avgörande för hur eleverna klarar sig i skolan. Det kan vi aldrig acceptera. Nyckeln till att bryta skolsegregationen är därför att utjämna klasskillnaderna och bli bättre på att kompensera för elevers olika bakgrunder. Det handlar inte bara om mer resurser till skolan, utan är också en konsekvens av segregation och diskriminering.

Alla har rätt till bostad

Många barn och unga i dessa stadsdelar får aldrig se förebilder från sin egen stadsdel. De får aldrig möta barn med en annan bakgrund än sin egen i klassrummet. De möts av vaksamma blickar och har svårare att få arbete. Det leder bort från den tron som alla barn och unga borde ha. Att allt är möjligt bara jag anstränger mig.

Att alla har rätt till en bostad är avgörande för att bryta segregationen. Det behövs fler bra och billiga hyresrätter och slitna bostadsområden måste rustas upp. Ingen ska behöva göra läxorna i trapphuset. Ingen ska behöva dela rum med fyra eller fem syskon, eller flytta runt i andra eller tredje hand, men det är vardag för många barn i vår stad.

Dessutom är det viktigt att skapa mer blandade bostadsområden där dyra och billiga bostäder blandas i samma område och helst i samma kvarter. Genom att bygga billiga hyresrätter i områden med en majoritet villor och bostadsrätter skapas möjligheter för fler att välja att bo var de vill i staden.

ANNONS

Alla vinner på att bryta segregationen

Det är viktigt att människor ökar makten över sin vardag. Redan i dag engagerar sig många i föreningar och går samman för att utveckla sitt bostadsområde eller skolan i området. Tyvärr upplever många att beslutsfattare inte lyssnar eller är på plats i människors vardag. Vi måste därför bli bättre på att involvera föreningar, nätverk och individer i beslutsprocessen. Makten över politiken och vardagen måste finnas hos invånarna i hela Göteborg.

Segregationen är både Göteborgs svåraste och viktigaste utmaning. Alla vinner nämligen på att bryta segregationen och skapa en mer sammanhållen och jämlik stad. Utöver egenvärdet i att människor får mötas från hela världen och från olika klasser, skulle dessutom arbetslösheten, kriminaliteten och fallande skolresultat minska.

Tillsammans kan vi skapa ett jämlikt och sammanhållet Göteborg där en spårvagnsresa genom staden inte längre speglar en klassresa.

Daniel Bernmar (V)

gruppledare och kommunalråd

ANNONS