Kirurgin hotas av personalbrist

Sveriges sjukvård fungerar inte. Det leder till att livsnödvändiga operationer skjuts upp eller ställs in. För att situationen ska förändras behöver personalens förutsättningar snabbt bli bättre, skriver Mariette Risberg, Demokraterna i Göteborg.

ANNONS
|

I GP 14/7 läser jag om inställda operationer på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Livsavgörande operationer som flyttas fram gång på gång. Det leder till akut död eller till inoperabla sjukdomstillstånd. Så ser det ut på sjukhus i hela landet.

Sverige har bland de högsta skatterna i världen och en sjukvård som därför skall fungera för våra medborgare. När skattepengar läggs på meningslösa projekt blir situationen inom sjukvården sämre och sämre tills vi inte längre kan garantera en säker sjukvård.

Vi har en mycket stor brist på personal, framförallt på sjuksköterskor. På sommaren blir bristen ännu större. På Sahlgrenska har man därför stängt en av två operationsenheter samt dragit ner på vårdplatser på samtliga avdelningar.

ANNONS

Arbetsvillkoren för sjukhusens vårdpersonal är mycket dålig. Arbetstiden är obekväm och man jobbar ofta underbemannat på fulla avdelningar. Undermåliga löner gör att många lämnar vården och söker sig till andra yrken. Specialistsjuksköterskor blir inte tillräckligt ersatta för sin kompetens, vilket gör att färre söker till dessa utbildningar.

Sjuksköterskor jobbar ofta heltid och måste dessutom ta extrapass på lediga dagar. Detta kostar regionen mycket pengar, då man måste ersätta extrapassen för kvalificerad övertid. Detta gör dessutom att personalen blir utbränd, och i slutändan sjukskrivna. Det ökar såklart personalbristen och den onda cirkeln blir större.

Därför ställs livsnödvändiga operationer in

Prioritering är alltid nödvändig inom operationsvården. Mest akut går först. Ibland tillstöter komplikationer och nästkommande operation på samma sal måste skjutas fram. Problem uppstår när man måste prioritera bland de patienter som alla är i behov av en akut operation.

För att sjuksköterskorna ska vilja stanna kvar inom vården måste arbetsvillkoren förbättras. Vi måste se över arbetstider för läkare som arbetar dag och sedan dessutom har jour på natten. Vill vi ha en trygg och säker sjukvård så måste det till förändring. Vi kan alla drabbas och bli i akut behov av operation och vi måste tillsammans lösa denna svåra situation.

ANNONS

Mariette Risberg

styrelseledamot i Demokraterna i Göteborg,

sjuksköterska, kirurgkliniken Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg

ANNONS