KI och akademien behöver mer – inte mindre hederlighet

Efter alla skandaler på Karolinska institutet (KI) kan snart läggas ännu en: den pågående rekryteringen av ny rektor. En studie i svek och ohederlighet som skadar hela den svenska akademien, skriver medlemmar ur GU:s rekryteringskommitté.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Karolinska Institutet (KI) anställde Paolo Macchiarini i ett förfarande som skarpt kritiserats av utredaren Sten Heckscher. I turbulensen avgick KI:s rektor Anders Hamsten och KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg fick sparken. Nu är nya styrelseordföranden Mikael Odenberg första och viktigaste uppdrag att tillsammans med sökkommitténs ordförande Carl Johan Sundberg finna en ny rektor som kan återupprätta KI:s anseende.

Dessvärre förefaller KI stå i begrepp att involvera sig i en ny skandal genom att rekrytera en ny rektor, nuvarande rektor vid Oslo universitet professor Ole Petter Ottersen, i en process där hederlighet och sanning åsidosatts. Vi menar att regeringen måste stämma i bäcken om inte KI gör det själva.

ANNONS

Uppseendeväckande situation

Det är en uppseendeväckande situation KI och Ottersen försatt sig i. Ole Petter Ottersen föreslogs av Göteborgs universitets (GU) styrelse 10 januari till regeringen som ny rektor för GU. Detta föregicks av en sedvanlig halvårslång urvalsprocess följd av konsultation med universitets lärare, anställda och studenter. Ottersen accepterade nomineringen till rektor för GU. Måndag 30 januari meddelar GU:s styrelse regeringen det nästintill unika i svensk akademis historia att man nu drar tillbaka sitt förslag till ny rektor.

Orsaken är att Ottersen, efter att denne accepterat nominering av GU som ny rektor, fört diskussioner med KI om att i stället bli rektor där. Och KI tycks intresserade av att genomföra en snabb process och föra fram honom som enda kandidat till ny rektor för KI.

Tre allvarliga frågor

Tre frågor inställer sig, två till KI och en till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S). Vi tar dem i tur och ordning:

  1. Är det lämpligt att KI som ny rektor anställer en person som inte står för sina löften?

Låt oss konstatera fakta: Ottersen försäkrade under intervjuerna med rekryteringsgruppen vid upprepade tillfällen att om han blev nominerad och sade ja, skulle han avbryta diskussionerna med KI. Han framträdde därefter inför GU:s hörandeförsamling om 80 lärare, stundenter och övrig personal, där han fick samma fråga. Återigen lovade han att ta jobbet som rektor på GU om han blev förordad. Vi vet nu att han därefter gått bakom ryggen på GU:s styrelse, hörandeförsamling och rekryteringskommitté, träffat KI:s ordförande och sökkommitté och förhandlat med dem om att i stället bli rektor för KI. Enligt våra källor på KI har Ottersen försäkrat KI om att GU:s styrelse var med på noterna. Detta är fel och dessutom orimligt – vilken styrelse skulle välja att nominera en rektorskandidat till regeringen som samtidigt förhandlar om ett annat jobb? Ottersen har alltså handskats lättvindigt med sanningen och visat prov på ohederlighet. Efter alla skandaler på KI, är det verkligen en sådan ny rektor man behöver?

ANNONS

Det vi kallar hörsägen

  1. Är det inte på tiden att KI värderar öppenhet och hederlighet och värnar svenskt universitetsväsende?

Trots vetskapen om att Ottersen accepterat att bli förordad som ny rektor vid GU och att förslaget redan ligger på regeringens bord, agerade KI för att rekrytera samma person. Utan att ens kontakta GU i ärendet. Man har litat på Ottersens påstående om att GU:s styrelse skulle varit medveten om och accepterat saken. Det är att gå på vad vi kallar hörsägen och påminner lite om delar av Macchiarini-affären.

Vore det inte på sin plats att KI tillämpar det vi lär ut på grundkursen i vetenskaplig metod: kontrollera fakta?

Borde inte Mikael Odenberg och KI ta ansvar för vad som också är bäst för hela svenska universitets- och högskolesektorn i långa loppet? Har man inte ansvar för att upprätthålla ärlighet och hederlighet inom akademien? Det leder till den tredje frågan, vilken vi ställer till ansvarige ministern Helene Hellmark Knutsson:

  1. Tycker regeringen att Ottersens och KI:s agerande ska belönas? Vill vi skapa en ny norm i svenskt universitets- och högskoleväsen?

Regeringen har nu fått ett återtagande av förslaget av Ole Petter Ottersen som ny rektor för GU. Vi glädjer oss att i stället välkomna Eva Wiberg (prorektor i Lund) som ny rektor om hon fortfarande vill; hon var den andra starka kandidaten till rektorsposten som valts ut och hörts av GU:s lärare, personal och studenter.

Kanske får regeringen snart en förfrågan från KI om att utse Ottersen till rektor där. Om regeringen accepterar den önskan, har det tämligen vittgående konsekvenser. Man skulle då belöna en kandidat som inte stått vid sitt ord och ett universitet som går bakom ryggen på andra myndigheter. Man skulle omöjliggöra vettigt rekryteringsarbete i framtiden och skapa osunda incitament. Vill regeringen och ansvariga ministern Helene Hellmark Knutsson att detta ska bli norm inom svenska universitets- och högskolesektorn?

ANNONS

Viktigare än någonsin

Universiteten och forskningen har problem med sitt ”varumärke” i en tid av alternativa fakta och vetenskapsförakt. Att upprätthålla hederlighet, ärlighet och ordnade processer är viktigare än någonsin. Nu hoppas vi att regeringen stödjer svenskt universitetsväsen genom att hålla fast vid dessa värden. Vi ser fram emot att höra den ansvariga ministerns, Helene Hellmark Knutssons, syn på frågan.

Staffan I Lindberg

professor och föreståndare, Varieties of Democracy institutet, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Agnes Wold

professor och överläkare i klinisk bakteriologi. Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset

Love Josefsson

kårordförande, Handelshögskolan i Göteborg studentkår

Artikelförfattarna var alla medlemmar av GU:s rekryteringskommitté för ny rektor.

ANNONS