Kent Ekeroth: "Asylförvar ökar vår säkerhet"

Mitt uttalande på Facebook häromdagen om att asylsökande borde hållas i förvar väckte ett ramaskri och en våg av anklagelser för att detta vore ”odemokratiskt”. Reaktionen kan inte kallas annat än för ett avsiktligt missförstånd, skriver Kent Ekeroth (SD).

ANNONS
|

<strong>Kent Ekeroth</strong> (SD), rättspolitisk talesman
Kent Ekeroth (SD), rättspolitisk talesman

Både SD och en del övriga riksdagspartierdrev kravet på att upprätta transitcentrum där inkommande asylsökande skulle kunna hållas tills de är identifierade som en del i sin politik. I november 2015 la KD fram ett förslag på att öppna transitcentrum bland annat för ”personer som inte kan styrka sin identitet” (SvD 11/11-2015). Konstigt nog kallades detta krav inte odemokratiskt då.

En majoritet av asylsökande i Sverige saknar ID-handlingar. Därmed vet vi inte vilka dessa människor är och vilka avsikter de har i vårt land. I och med de större terrorattentaten i Europa under den senaste tiden har det visat sig att misstankarna (Buzzfeed.com 30/1-2015) om att IS skickar in terrorister till Europa under täckmantel av asylsökande besannades (The Telegraph 20/11-2015).

ANNONS

Över ett år med oklar identitet

Samtidigt släppte Dagens Nyheter nyligen en artikel (DN 3/5-2016) om att tiden mellan en asylansökning och ett första möte med en asylhandläggare på Migrationsverket, som bland annat ska utreda eventuella terrorkopplingar, har ökat till ett år. Detta innebär att bland annat personer utan styrkt identitet och med oklara avsikter kommande i vissa fall direkt från ett IS-kontrollerat område får göra vad de vill under minst ett år.

Till detta tillkommer annan brottslighet som sker på grund av att de flesta asylsökanden som kommer från områden med en radikalt annorlunda syn på kvinnor, religionsfrihet, HTBQ-rättigheter möter det öppna samhället – såsom övergrepp på festivaler (SVT 2/7-2016), våldtäkter (SR 9/3-2016) och annat.

Knappast ovanligt med förvar

Att hålla personer med oklar identitet i förvar är knappast nytt eller ovanligt. Till exempel Australien har länge använt sig av förvar av asylsökande under hela asylprocessen som en rutin för att förebygga terrorism och utreda deras identitet. Även i Schweiz frihetsberövar myndigheterna rutinmässigt asylsökande i transitboenden under den initiala fasen i asylprocessen tills deras identitet är klarlagd.

Brottslighet, otrygghet och terrorism som sköljer genom Europa kräver kraftfulla åtgärder. Nästan varje dag under denna sommar fick vi höra nyheter om fasansfulla attentat som drabbade oskyldiga medborgare i europeiska länder. Att ignorera denna verklighet vilket de andra partierna gör är ett svek mot väljarna och ett hot mot demokratin – inte ett inlägg på Facebook.

ANNONS

Kent Ekeroth (SD)

rättspolitisk talesman

ANNONS