Jämställdheten ska börja redan i förskolan

Varje barn i förskolan ska bemötas utifrån den individ hen är och inte utifrån traditionella föreställningar om hur flickor och pojkar antas vara. Därför är ett jämställt och normmedvetet förhållningssätt viktigt i Göteborgs förskolor, skriver Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Skolinspektionen presenterade nyligen en nationell granskning som visar att landets förskolor behöver utveckla jämställdhetsarbetet. Det står både i skollagen och förskolans läroplan att förskolorna har ett jämställdhetsuppdrag. Skolinspektionens granskning visar att det ofta saknas kunskap och ett systematiskt jämställdhetsarbete.

För att säkerställa att förskolorna har ett långsiktigt jämställdhetsarbete har stadsdelen Majorna-Linné utvecklat en jämställdhetsdiplomering. 16 förskolor har hittills diplomerats och de andra förskolorna och skolorna arbetar för att också diplomeras.

Genus- och normmedvetenhet

När en förskola ska diplomeras görs en genomlysning av jämställdhetsarbetet när det gäller mål, pedagogik, material, fysisk miljö, barns utveckling och vårdnadshavares delaktighet.

Ett konkret exempel kan vara de böcker som förskolorna använder.

ANNONS

Är det mest pojkar som är hjältar i böckerna?

Finns det andra böcker som också kan användas där tjejer är hjältar?

Finns det böcker där könstillhörighet är oviktigt?

Diplomeringsarbetet är en process där personalen utbildas och hittar metoder och förhållningssätt som är genus- och normmedvetna.

Måste börja redan i förskolan

De 16 förskolor i Majorna-Linné som har jämställdhetsdiplomerats kan vittna om att det har gjort skillnad i deras verksamhet. Barnen förhåller sig friare till vilka leksaker och aktiviteter de väljer. Det finns inte längre några rum bara för flickor eller pojkar. Detta får naturligtvis betydelse för barnen när de växer upp och väljer utbildning och yrkesliv. Om vi ska kunna bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och komma till rätta med de ojämställda lönerna måste vi börja redan i förskolan.

Jämställdhetsdiplomeringen i Majorna-Linné är en pilotverksamhet för hela staden som stadsdelsnämnden är pådrivande i. Syftet är att andra förskolor ska kunna inspireras och använda de utvecklade metoderna.

När en central förskolenämnd bildas är det viktigt att detta arbete tas tillvara och utvecklas vidare. I det rödgrönrosa samarbetet prioriterar vi jämställdhetsarbetet högt och det måste börja i tidig ålder.

Karin Pleijel (MP)

kommunalråd med ansvar för förskola

Bosse Parbring (MP)

ANNONS

ordförande för stadsdelsnämnden Majorna-Linné

ANNONS