Inte rimligt att sänka exportindustrin

ANNONS
|

Slutreplik

Hamnstrejken, 21/2 och 24/2

Den svenska modellen bygger på att parterna förhandlar fram villkor och är skyddade från stridsåtgärder under avtalsperioden. Modellen skapar en balans och är nödvändigt för en stabil ekonomi och industri. Liberalerna värnar om strejkrätten och rätten till fackligt engagemang. Detta är liberala rättigheter, men det finns kryphål i lagstiftningen där strejkrätten i dag kan hota den svenska modellen. Därför behövs det lagändringar för att säkerställa jämvikten på svensk arbetsmarknad.

Sveriges pulsåder

Göteborgs hamn är Sveriges pulsåder. Utan en fungerande hamn hotas direkt mer än 20 000 jobb endast i Göteborg. Samtidigt är det betydligt fler arbetsplatser som berörs ifall strejken fortgår. Hela 90 procent av svensk export går via Sveriges hamnar. Göteborgs hamn är den största i Norden med över hälften av Sveriges containertrafik.

ANNONS

De som replikerat på vår debattartikel verkar lägga mer energi på Liberalerna än att fundera hur vi kan säkerställa den svenska modellens framtid och legitimitet. Det är olyckligt. Den svenska modellen bygger på att det råder fredsplikt. Att Socialdemokraterna nu säger något annat är häpnadsväckande och visar att man inte ser industrins behov. Man kan fråga sig om det är rimligt att sätta stora delar av svensk exportindustri ur spel genom en strejk, trots att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Liberalerna värnar om strejkrätten. Vi anser att det är väldigt viktigt för arbetstagare att kunna strejka fram kollektivavtal för bättre villkor. Men vi ser också de problem som finns. Liberalerna har föreslagit två åtgärder för en bättre balans på svensk arbetsmarknad.

Rimlig avvägning ett måste

För det första anser vi att det bör finnas en proportion i storlek mellan mål och tillgripna medel i en konflikt på arbetsmarknaden. Denna proportionalitetsprincip finns i andra länder som Danmark och Tyskland och syftar till att det bör finnas en rimlig avvägning mellan vad facket vill uppnå och vilka stridsåtgärder man vidtar. För det andra bör det råda fredsplikt när det finns ett kollektivavtal på en arbetsplats. Rätten till strejk bör endast gälla om det inte finns kollektivavtal på ett område.

ANNONS

Vi står upp för den svenska modellen. Men det är inte rimligt att svensk exportindustri drabbas av konflikt när det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Dessutom bör det finnas en bättre proportion mellan konfliktens syften och mål. Det är olyckligt att vänsterpartierna blundar för problemen.

Mats Persson (L)

ekonomisk-politisk talesperson

Helene Odenjung (L)

1:e vice partiordförande och gruppledare för Göteborg

ANNONS