Inte mycket att skryta över, MP

Emmali Jansson (MP) insinuerar att Alliansen endast lyssnar på ”höginkomsttagarna” i Björkekärr och inte bryr oss om resten av Göteborg. Inget kan vara mer felaktigt. Vi driver på för att utveckla hela Göteborg i så väl nordost som i Askim, skriver Alliansen i Göteborg.

ANNONS
|

Replik

Medborgardialog, 24/9 och 26/9

Till bevis för sina insinuationer har Emmali Jansson gått igenom yrkanden och yttranden i byggnadsnämnden och sett att de rödgröna partierna haft fler än Alliansen. Dock har alla rödgröna ändringsförslag kommit innan samrådet, det första skedet där grannar och andra aktörer får ge sina synpunkter. Den totala tondövhet som de rödgröna visar göteborgarna speglas också i att antalet bostäder som överklagas i Göteborg är betydligt fler än i resten av landet.

Det finns också fler forum att driva oppositionspolitik i än byggnadsnämnden. I kommunfullmäktige, som är stadens högsta beslutande organ, har vi i Alliansen bland annat lagt förslag om att det ska finnas fler upplåtelseformer som småhus och bostadsrätter i områden som i dag bara har hyresrätter. Det finns flera sådana områden i nordost. Vi har också stått upp för att bygga hyresrätter i områden som exempelvis Askim, något som Emmali Janssons miljöpartistiska vänner i kommunfullmäktige motsatte sig.

ANNONS

Det är även intressant att Jansson ger sig på oppositionen i stället för att se till att ta ansvar. Bristen på bostäder är stor och byggtakten är fortfarande för låg. Det behöver gå snabbare att få bygglov och planprocessen måste förenklas och fler aktörer släppas in. Segregationen i Göteborg är stor och under Miljöpartiets över 20 år långa styre har problemen knappast minskat.

Vi i Alliansen kommer fortsätta att verka för att det ska planeras för småhus, flerfamiljshus och radhus i hela Göteborg och också fortsätta att lyssna på synpunkter, även om det retar ordföranden i byggnadsnämnden. För att få fart på bostadsbyggandet och för att få ett bostadsbyggande i samklang med göteborgarna behövs det ett maktskifte.

Ann Catrine Fogelgren (L)

andre vice ordförande byggnadsnämnden

Axel Josefsson (M)

ledamot byggnadsnämnden

Hampus Hagman (KD)

ledamot byggnadsnämnden

ANNONS