Inte kontroversiellt att minska bidragsfusk

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Bidragsfusk, 7/5

Moderaternas förslag om att införa särskilda handläggare som ska arbeta med att beivra missbruk av försörjningsstödet får kritik, dels från tre företrädare för Akademikerförbundet SSR och dels från Amalia Rud Pedersen från SSU Göteborg.

Missbruk finns

Akademikerförbundet SSR menar att förslaget ”cementerar bilden av försörjningsstödstagare som oärliga människor som inte vill göra rätt för sig och att försörjningsstöd skulle vara ett kravlöst bistånd” – vi menar tvärtom. De allra flesta som har försörjningsstöd är i stort behov av det och gör också sitt yttersta för att komma till egen försörjning. Samtidigt finns det alltid människor som försöker missbruka systemen och då är det också viktigt att ha verktyg för att beivra detta och värna legitimiteten i systemet.

ANNONS

Amalia Rud Pedersen (S) gör en parallell till skattefusk och menar att vi skulle föreslagit hembesök för skattefuskare i stället. Det hade vi också gärna gjort, om det inte varit för två skäl. För det första: utbetalningen av försörjningsstöd är ett kommunalt ansvar, men Skatteverket är en statlig myndighet. För det andra: Skatteverket gör redan i dag oanmälda besök hos både privatpersoner och företag som man misstänker för skattefusk. Och det tycker vi är bra.

Att minimera fusket handlar inte om att jaga människor som är beroende av försörjningsstöd, utan tvärtom hitta de individer som trots att de inte behöver det uppbär försörjningsstöd. För övrigt brukar samma personer också arbeta svart och inte betala skatt. Vi har ärligt talat svårt att se hur det kan vara en kontroversiell fråga att det fusket minimeras.

S-politik segregerar

Rud Pedersen (S) konstaterar att Göteborg är en segregerad stad. Det är resultatet av ett socialdemokratiskt styre av Göteborg under 23 år. Helt uppenbart fungerar inte den socialdemokratiska politiken. Offren är människorna som står längst från arbetsmarknaden. Det är dock något som Rud Pedersen inte berör med ett enda ord.

Förutom att minimera bidragsfusk föreslår vi därför i vår motion att man också ska införa krav på motprestation för försörjningsstöd och att stadens jobbsatsningar ska ske i nära samarbete med socialsekreterarna. Allt i syfte att få människor närmare egen försörjning och bort från beroendet av försörjningsstöd.

ANNONS

Maria Rydén (M)

oppositionsråd

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd

Hanna Friberg (M)

distriktsordförande MUF Göteborg

ANNONS