Försäljningen av cannabis bör vara kontrollerad i butiker som med särskild licens. Personalen som får sälja cannabis kan krävas ha särskild utbildning och man kan förbjuda butikerna att sälja andra produkter som kan vara skadliga i samband med rus. Med sådana regler kan vi göra mer för att minska cannabisens skadeverkningar än med ett totalförbud, skriver Magnus Ek
Försäljningen av cannabis bör vara kontrollerad i butiker som med särskild licens. Personalen som får sälja cannabis kan krävas ha särskild utbildning och man kan förbjuda butikerna att sälja andra produkter som kan vara skadliga i samband med rus. Med sådana regler kan vi göra mer för att minska cannabisens skadeverkningar än med ett totalförbud, skriver Magnus Ek

Inse fakta - cannabis är ingen dödsdrog

DEBATT: Allt fler länder har fått upp ögonen för att ett cannabisförbud är en återvändsgränd som bara göder den organiserade brottsligheten, slösar polisens resurser och bestraffar missbrukare i stället för att hjälpa dem. Det är på tiden att även Sverige förstår att cannabis inte är en dödsdrog utan långt mindre farligt än alkohol. Det är dags att legalisera cannabis, skriver Magnus Ek, förbundsordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund.

ANNONS
|
Magnus Ek, förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, CUF
Magnus Ek, förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, CUF

Dagens svenska narkotikapolitik har nått vägs ände. FN:s råd för mänskliga rättigheter kallar den usel, och antalet drogrelaterade dödsfall är i en internationell jämförelse väldigt högt. De som har råkat i missbruk får dessutom ofta undermålig hjälp. Detta har vi i Centerpartiets Ungdomsförbund, CUF, påtalat länge, men i det svenska debattklimatet har bemötandet i stort sett uteslutande varit indignation, höga röster och skadlig moralism. I dag har debattklimatet i frågan mognat något, men våra ståndpunkter är och förblir desamma: svensk narkotikapolitik behöver läggas om i grunden, och cannabis legaliseras.

Det enskilt viktigaste skälet till att legalisera cannabis är att förbudet gör mer skada än nytta, något som allt fler länder, delstater, tidningar och forskningspaneler ställer sig bakom.

ANNONS

En illegal drogmarknad där variationer av cannabis är en av de mest populära drogerna drar in stora pengar till organiserad brottslighet. I Sverige och Europa hjälper cannabishandeln till att finansiera kriminella grupper som också smugglar tyngre droger, människor och vapen. I Sydamerika har det gått så långt att drogproducerande karteller destabiliserar delstater och ibland hela länder. Det är anledningen till att det var just sydamerikanska länder som drev på för avkriminalisering och skademinimering på den senaste FN-konferensen om narkotikapolitik.

Ökar faran för brukarna

Ett cannabisförbud ställer dessutom till med stor potentiell fara för människor som köper drogen. Drogen kan variera i styrka, och blandas ut med många andra substanser. När cannabis säljs illegalt finns det ingen garanti för att det som köps inte är en oren och skadlig blandning med oförutsägbara effekter. Dessutom är langarna som säljer cannabis ofta samma langare som säljer långt tyngre droger. Den olagliga handeln med cannabis finansierar alltså en infrastruktur som sprider livsfarlig narkotika.

Genom förbudet läggs polisens resurser på ett offerlöst brott. Polis och rättssystem lägger stora resurser på att jaga och straffa cannabisbrukare. Det vore direkt felaktigt att hävda att cannabis är ofarligt, men i stället för att ge resurser till polis och rättssystem skulle samhället tjäna mycket på att omfördela resurserna till bättre vård och insatser mot våld. Polisjakten försämrar brukarnas liv, ger onödiga prickar i brottsregister och slösar polisresurser som hade kunnat användas bättre.

ANNONS

Frigör resurser

Med en legaliserad och beskattad försäljning frigörs polisresurser till att hantera mer allvarliga brott, samtidigt som en ny inkomstkälla låter samhället satsa mer på vård och omhändertagande av de personer som börjar missbruka. Precis samma resonemang som gäller för alkoholförsäljning är också giltigt för cannabis.

Försäljningen bör vara kontrollerad i butiker som med särskild licens. Personalen som får sälja cannabis kan krävas ha särskild utbildning och man kan förbjuda butikerna att sälja andra produkter som kan vara skadliga i samband med rus. Med sådana regler kan vi göra mer för att minska cannabisens skadeverkningar än med ett totalförbud.

Slutligen är inte cannabis en dödsdrog. Få droger är så spridda världen över som cannabis, och dess verkningar är relativt milda. Skadan är mindre än hos de flesta andra droger, inklusive alkohol som vi accepterar. Bland vuxna över 25 är de ännu upptäckta skadorna minimala och i en omtalad artikel där förra narkotikarådgivaren för brittiska regeringen, David Nutt, rankar droger efter deras skadeverkningar hamnar cannabis bland de minst farliga drogerna, långt efter den populära alkoholen.

Ovetenskapligt förbud

Cannabisförbudet baseras inte på vetenskap. Det är ineffektivt, skadligt för brukare och innebär att polisresurser läggs på helt fel saker. På internationell nivå underbygger det ett krig mot droger som lett till hundratusentals dödsfall i Syd- och Centralamerika. I Sverige har moral och nollvisioner satts högre än vilja att rädda liv. Allt fler länder, runtom i Europa och världen, inser att cannabisförbud är kontraproduktivt, och rentav skadligt. Nu är det dags att Sverige inser samma sak.

ANNONS

Magnus Ek

förbundsordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund

ANNONS