På stränderna i Vellinge kommun anläggs just nu en skyddsvall på totalt 21 kilometer som ska hålla effekterna av klimatförändringarna borta och skydda människors hem i Falsterbonäset mot stigande havsnivåer och stormfloder, skriver debattörerna.
På stränderna i Vellinge kommun anläggs just nu en skyddsvall på totalt 21 kilometer som ska hålla effekterna av klimatförändringarna borta och skydda människors hem i Falsterbonäset mot stigande havsnivåer och stormfloder, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Inrätta en EU-fond som kan rusta oss mot klimatförändringarna

Vi måste göra allt vad vi kan för att begränsa den globala uppvärmningen genom utsläppsminskningar. Samtidigt måste vi också förbereda samhället på klimatförändringarnas konsekvenser. I båda fallen blir det både dyrare och jobbigare ju längre vi väntar, skriver Muharrem Demirok, Emma Wiesner och Rickard Nordin, Centerpartiet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Längs Sveriges sydligaste kust byggs en mur som ska skydda människor mot ett av de allvarligaste hoten mot vårt samhälle. På stränderna i Vellinge kommun anläggs just nu en skyddsvall på totalt 21 kilometer som ska hålla effekterna av klimatförändringarna borta och skydda människors hem i Falsterbonäset mot stigande havsnivåer och stormfloder.

Vellinge är ett av många exempel på kommuner som tvingas till åtgärder för att hantera klimatförändringarnas konsekvenser. Sverige kommer behöva bygga fler sådana murar, anlägga grönområden, förbereda oss för stormar och översvämningar och anpassa våra avloppssystem. Bara i Göteborg beräknas kostnaderna bli 30–40 miljarder kronor fram till 2040 för att skydda staden undan högvatten och skyfall. Europeiska miljöbyrån beräknar att klimatförändringar redan i dag skapar genomsnittliga ekonomiska förluster på dryga 230 miljarder kronor årligen i EU.

ANNONS

Vi måste göra allt vad vi kan för att begränsa den globala uppvärmningen genom utsläppsminskningar. Samtidigt måste vi också förbereda samhället på klimatförändringarnas konsekvenser. I båda fallen blir det både dyrare och jobbigare ju längre vi väntar.

Stigande havsnivåer

Runt år 2050 finns det risk för att torka, stigande havsnivåer, jordskred och översvämningar kommer bli en del av många svenskars vardag, inte minst genom påverkan på livsmedelsförsörjning och infrastruktur.

För att inte dagens unga ska behöva betala för våra synder vill Centerpartiet inrätta en ny klimatanpassningsfond i EU.

Innovation och teknisk utveckling har byggt vårt land – men den har också krävt förbränning av fossila bränslen. Hela 70 procent av EU:s energi är fortfarande fossil, samtidigt som den mänskliga påverkan på den globala temperaturen blir allt tydligare. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att den globala medeltemperaturen hittills höjts med 1,1 grad jämfört med förindustriell tid.

Det vi inte gjorde i går står oss dyrt i dag, och det vi inte gör i dag står oss dyrt i morgon. Vi kan inte tillåta att regeringar i EU:s länder hamnar efter i klimatarbetet eller att de inte tar det på allvar. Centerpartiet har redan presenterat ett förslag om ett klimatlås. Det innebär att EU-pengar inte ska betalas ut till länder som inte genomför det som de lovat på klimatområdet.

ANNONS

En majoritet av EU:s länder, Sverige inkluderat, ser ut att inte nå sina klimatmål. Det är oacceptabelt. Prioriterat för EU måste först och främst vara att få länderna att nå klimatmålen för att minimera konsekvenserna. Men oavsett om vi lyckas med det eller inte kommer vi behöva leva med klimatförändringar under en lång tid. Därför krävs en strategi för klimatanpassning i hela unionen.

Men behoven framöver är enorma och kostnaderna kommer att skena om vi inte lyckas sätta press på medlemsstaternas regeringar att klara sina klimatmål

Centerpartiet föreslår nu att EU skapar en klimatanpassningsfond som bland annat byggs upp av de EU-pengar som fryser inne genom klimatlåset.

Fondens medel ska användas för att minimera skadorna som uppstår. Genom klimatanpassningsfonden ska ekonomiskt stöd ges till effektiva anpassningsåtgärder och till en ökad samordning mellan ländernas beredskapsmyndigheter.

EU har redan i dag en rad projekt som bidrar till klimatåtgärder. Vellinge har till exempel fått stöd från EU-kommissionen för att bygga skyddsvallen längs kommunens kust. Men behoven framöver är enorma och kostnaderna kommer att skena om vi inte lyckas sätta press på medlemsstaternas regeringar att klara sina klimatmål.

Betydande förberedelser

Det kan bland annat handla om att framtidssäkra vår dricksvattenförsörjning och förbereda oss på stigande havsnivåer. Bara översvämningar beräknas kosta EU tusen miljarder kronor årligen i slutet av seklet. Av de 36 så kallade klimatmässiga risker EU står inför uppskattar Europeiska miljöbyrån att hela 21 kräver betydande förberedelser.

ANNONS

Under de kommande åren ska Fit for 55, EU:s klimatpaket, genomföras. Nästa mandatperiod i Europaparlamentet är därför otroligt viktig. Vi kan inte äventyra det arbete som gjorts, och vi måste fortsätta trycka på för en ännu ambitiösare klimatpolitik i EU.

Svenska bönder får redan leva med klimatförändringarnas konsekvenser. Snart kommer det bli uppenbart för alla att torka, översvämningar och extremväder leder till en helt ny vardag. Vi går till val på att hålla gränsen mot fossilkramarna och klimatförsenarna – och samtidigt rusta samhället för det läge vi försatt oss i.

Muharrem Demirok (C) partiledare

Rickard Nordin (C) klimat- och energipolitisk talesperson

Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker och toppkandidat i EU-valet

ANNONS