Vladimir F Ahmed
Vladimir F Ahmed

Inkludera de nyanlända männen i jämställdhetsarbetet

Det behövs trygga rum där samtal om värderingar, könsroller och jämställdhet blir en självklar del av all SFI- och skolundervisning för de nyanlända männen, skriver Vladimir F Ahmed från organisationen Vi är Sverige.

ANNONS

Att engagera fler män generellt i jämställdhetsarbetet är den enskilt största insatsen som behövs för att en jämställd samhällsstruktur ska vara möjlig. Men något som däremot aldrig lyfts upp och som nästan varit tabubelagt på grund av att man i Sverige gärna vill undvika konflikter och helst söker koncensus, är att samhället måste se till att skapa trygga rum där samtal om värderingar, könsroller och jämställdhet blir en självklar del av all SFI- och skolundervisning för de nyanlända männen.

Inte utifrån vad som är rätt eller fel, utan utifrån förståelsen för de uppväxtvillkor och de olika samhällsstrukturer som människor föds och växer upp i. Och vad allt det innebär när man nu är i Sverige.

ANNONS

”Vi är Sverige-metoden” är ett sexstegsprogram som är ett helt nytt och unikt forskningsbaserat inkluderings- och jämställdhetsinitiativ, särskilt riktat till nyanlända män på SFI, och språkintroduktion på gymnasiet. Syftet är att fler nyanlända kvinnor ska kunna inkluderas genom att gå via männen, samt bidra till förståelse och en snabbare väg in i det svenska samhället genom jämställdhet.

Inte utifrån vad som är rätt eller fel, utan utifrån förståelsen för de uppväxtvillkor och de olika samhällsstrukturer som människor föds och växer upp i.

Jag tycker att det borde vara Sveriges skyldighet att kunna informera, tillgängliggöra och öka medvetenheten kring varför jämställdhet är en stor och avgörande del av den svenska samhällsstrukturen. Det handlar om att nå ut med budskapet att jämställdhet innebär att både män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, där både män och kvinnor har tillgång till samma makt och inflytande att påverka och forma sina liv. Och de nyanlända ska vara en del av det arbetet. Inte att vi ska utradera kön eller hata män så mycket så att de kanske en dag försvinner och tynar bort.

För att jämställdhet inte enbart ska förknippas med en västerländsk kvinnofråga så måste vi bli fler nyanlända och utrikesfödda som engagerar sig. Jämställdhet är inte ett västerländskt fenomen. Nej, jämställdhet bekänner ingen färg eller etnicitet.

Här är forskningen tydlig: Jämställdhet är en grundförutsättning för att etnisk och ekonomisk mångfald, tillväxt och utveckling av arbetsmarknad samt välfärd ska vara möjlig.

ANNONS

Tyvärr har jämställdhetsdebatten i Sverige alltmer kommit att kidnappas och definieras av krafter som vill utradera kön och som inte accepterar forskning och vetenskap om att män och kvinnor genetiskt är olika, och att det faktiskt är okej. Vågar vi inte uttala detta faktum så tror jag att det tyvärr leder till en utveckling som kan avskräcka framförallt fler män att engagera sig i jämställdhetsfrågor. Det vill säga de som allra mest behövs för att kunna uppnå jämställdhet: männen.

Vladimir F Ahmed

föreläsare och grundare av Vi är Sverige

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS