Man ska inte fuska med bidrag, lika lite som man ska fuska med sin skatt. I dagsläget kostar skattefusk Sverige cirka 46 miljarder per år, det är långt mer än vad bidragsfusket kostar. Hade Moderaterna därför velat göra en rejäl insats för att rädda skattepengar vore det rimligare att driva på för hembesök hos skattefuskare i Hovås än att kräva bidragspoliser i Bergsjön, skriver Amalia Rud Pedersen, SSU.
Man ska inte fuska med bidrag, lika lite som man ska fuska med sin skatt. I dagsläget kostar skattefusk Sverige cirka 46 miljarder per år, det är långt mer än vad bidragsfusket kostar. Hade Moderaterna därför velat göra en rejäl insats för att rädda skattepengar vore det rimligare att driva på för hembesök hos skattefuskare i Hovås än att kräva bidragspoliser i Bergsjön, skriver Amalia Rud Pedersen, SSU.

Ingen ska fuska – varken med bidrag eller skatt

Den 19 april fick Moderaterna igenom en motion i kommunstyrelsen som handlar om att Göteborg ska anställa bidragspoliser att göra oanmälda hembesök hos socialbidragstagare. Förslaget kommer inte spara göteborgarna pengar, i stället kommer det leda till en häxjakt på stadens redan mest utsatta medborgare, skriver Amalia Rud Pedersen, SSU.

ANNONS
|

     Amalia Rud Pedersen SSU
Amalia Rud Pedersen SSU

I Göteborg ska alla göra rätt för sig. Man ska inte fuska med bidrag, lika lite som man ska fuska med sin skatt. I dagsläget kostar skattefusk Sverige cirka 46 miljarder per år, det är långt mer än vad bidragsfusket kostar.

Hade Moderaterna därför velat göra en rejäl insats för att rädda skattepengar vore det rimligare att driva på för hembesök hos skattefuskare i Hovås än att kräva bidragspoliser i Bergsjön.

Men det gör man inte. Syftet med förslaget är inte att gynna göteborgarna, utan att undergräva förtroendet för välfärdssystemet.

I remissvaren sa tre stadsdelsnämnder nej till förslaget. Bland annat hänvisade de till att det skulle kosta cirka 25 miljoner kronor per år för att anställa bidragspoliserna.

ANNONS

Det är en orimligt dyr kostnad sett i förhållande till vad man skulle kunna tänkas tjäna in på förslaget. Enligt utredningar som regeringen låtit göra skulle bidragspoliserna kunna tjäna in ungefär 20 miljoner kronor i Göteborg. Bidragspoliserna blir alltså en förlustaffär för göteborgarna. Samtidigt som vi misstänkliggör och jagar stadens mest utsatta medborgare.

Tveksamma hembesök

Redan 2012 konstaterade justitieombudsmannen att bidragspoliser som gör oanmälda hembesök kan innebära ett brott mot den personliga integriteten. JO vill därför bara tillåta sådana hembesök i undantagsfall. Moderaterna i Göteborg vill göra det till standard för hur vi bemöter människor på existensminimum.

Göteborg är en segregerad stad. Vi SSU:are märker det när vi är ute på skolorna. Framtidsvisionerna, egenmakten och känslan av sammanhang varierar dramatiskt mellan de unga vi möter i Angered och de vi möter på innerstadsskolorna.

Men lösningen på segregation är att utjämna klyftor och skapa mer jämlikhet, inte att misstänkliggöra de som är segregationens främsta offer. Moderaternas förslag är både verkningslöst, farligt och ovärdigt en stad som Göteborg.

Vi behöver aktiv arbetsmarknadspolitik och stärkt välfärd. Inte symbolpolitik som gör att rättssäkerhet och trygghet bara garanteras dem med god lön. Därför kommer jag att motsätta mig förslaget när det kommer upp i kommunfullmäktige.

ANNONS

Amalia Rud Pedersen

ordförande SSU Göteborg och ersättare i kommunfullmäktige

ANNONS