Daniel Bernmar (V), äldrekommunalråd Göteborg
Daniel Bernmar (V), äldrekommunalråd Göteborg

Ingen anledning ställa grupp mot grupp

I Göteborg har vi råd att ta hand om både äldre och nyanlända. Det finns ingen anledning att ställa grupper mot varandra, skriver Daniel Bernmar (V) äldrekommunalråd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

    <strong>Daniel Bernmar</strong> (V)
    <br> äldrekommunalråd Göteborg
   </br>
Daniel Bernmar (V)
äldrekommunalråd Göteborg

Replik

Göteborgs ekonomi, 3/11

Att andelen äldre i Göteborg ökar är ingen nyhet, inte heller att det kommer innebära ökade kostnader. Det har vi i den rödgröna ledningen planerat för länge. Vi har därför bland annat tagit höjd för en ökad äldreomsorg och bygger flera nya äldreboenden.

Sten Larnholt skriver att politiker i Göteborg oroar sig för att äldreomsorgen kommer att kräva en större del av budgeten. Vem eller vilka av oss politiker som skulle ha påstått detta lämnas däremot osagt. Han fortsätter med att förklara att de nyanlända är den verkliga orsaken till att kommunen får sämre ekonomi.

Färre får försörja fler

ANNONS

För oss är det inte ett problem att andelen äldre ökar och att vi lever längre. Vi tycker tvärtom att det är positivt och ett resultat av bättre levnadsstandard och livsvillkor. Att gruppen i arbetsför ålder inte ökar kan däremot bli ett problem. När färre arbetar minskar också skatteintäkterna, vilket innebär att färre får försörja fler.

För att kunna göra politiska prioriteringar inför framtiden är det viktigt att planera långsiktigt och veta vilka utmaningar kommunen kommer stå inför. Därför får vi ofta prognoser om det ekonomiska läget. Bland annat från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som Larnholt hänvisar till när han skriver att kommunalskatten kan behöva höjas omfattande inom en snar framtid om inget annat förändras.

Prognosen är dock ingen sanning. Däremot ger den oss en framtidsbild att göra politiska prioriteringar utifrån. Den är en viktig del i hur vi ska lösa utmaningen med den vändande ålderspyramiden. Hur storleken på statsbidragen ser ut och vilka krav staten ställer på kommunen är viktiga faktorer för vår framtida ekonomi.

Larnholt skriver att vi inte ska skylla på gruppen äldre för att kommunen får en sämre ekonomi. Samtidigt pekar han själv ut gruppen nyanlända som skyldiga. Sanningen är att inte någon grupp ska eller kan pekas ut, eller ställas mot varandra.

ANNONS

Daniel Bernmar (V)

äldrekommunalråd Göteborg

ANNONS