Inga barn ska behöva bli tvångsgifta i sommar

Hedersrelaterat våld och förtryck aktualiseras särskilt under sommarlovet då risken är stor för till exempel tvångsgifte. För att förhindra att barn förs ut ur landet och tvingas in i äktenskap eller utsätts för könsstympning måste vi ta ett gemensamt ansvar, skriver Carl Fredrik Graf och Lena Ag.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Snart väntar en lång, ledig sommar för barn och ungdomar. Sommarlovet är dock inte förknippat med glädje för de barn och unga som riskerar att föras ut ur landet för att tvingas in i äktenskap eller bli könsstympade. Nu går flera myndigheter samman för att sprida information och öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck.

Den återkommande kampanjen Saknad riktar sig främst till yrkesverksamma inom skolan och socialtjänsten. Bakom årets informationssatsning står Länsstyrelsen Östergötland, Jämställdhetsmyndigheten, Utrikesdepartementet och Skolverket.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort problem för många barn och unga. Det finns även ett samband vad gäller unga som inte får bestämma över sitt eget liv och sin framtida partner och utsatthet för barnmisshandel och sexuella övergrepp.

ANNONS

Majoriteten av ärendena om bortförande har varit kända av en eller flera myndigheter i ett tidigare skede. Det innebär att dessa barn och unga kunde ha fått hjälp.

Till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon för yrkesverksamma inkommer dagligen samtal om allvarlig utsatthet. Det handlar främst om flickor och unga kvinnor som utsätts för olika typer av våld och kränkningar, men även pojkar, män och hbtq-personer kan vara utsatta. De utsätts ofta av ett kollektiv av förövare, som föräldrar, syskon och andra släktingar.

I nästan samtliga fall är det en upprepad utsatthet, som bland annat handlar om omfattande kontroll och begränsningar i den utsattas vardag, psykiskt våld och hot, barn och unga som förts utomlands, fysiskt våld, könsstympning och tvångsäktenskap.

Hedersrelaterade ärenden ökar

Statistik över samtal till stödtelefonen visar att 65 personer blev bortförda eller hölls kvar utomlands mot sin vilja 2018. 45 personer blev utsatta för barn- eller tvångsäktenskap. Samtal om denna typ av ärenden har ökat under åren. Utrikesdepartementet utredde under förra året 127 ärenden som rörde bland annat hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive misstanke om tvångsäktenskap och så kallade uppfostringsresor.

Många kommuner saknar i dag rutiner för att förebygga och förhindra bortföranden samt hantera ärenden där barn och unga förts utomlands.

Det här är brott mot svensk lagstiftning och brott mot mänskliga rättigheter. Majoriteten av ärendena om bortförande har även varit kända av en eller flera myndigheter i ett tidigare skede. Det innebär att dessa barn och unga kunde ha fått hjälp med rätt kunskap, stöd, rutiner och samverkan hos berörda myndigheter. Vi har redan med befintlig kunskap och lagstiftning stora möjligheter att ge stöd och skydd. Det är betydligt svårare att hjälpa när barn och unga väl förts utomlands. Det är uppenbart att samhället har brustit i att se och tillgodose dessa barn och ungas rättigheter och behov. Det är ett stort svek.

ANNONS

Stora skillnader i kunskap

Många kommuner saknar i dag rutiner för att förebygga och förhindra bortföranden samt hantera ärenden där barn och unga förts utomlands. Det är också stora skillnader när det gäller kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck inom olika kommuner och vilken hjälp utsatta får. Nu måste vi gemensamt ta ansvar för insatser till stöd och skydd för alla barn och unga.

För att alla barn och unga ska få det stöd och skydd de har behov av och rätt till är det nödvändigt att:

• Myndighetschefer tar ansvar för att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck prioriteras i praktiken.

• Kunskap, rutiner och en fungerande samverkan finns i alla kommuner.

• Systematisk uppföljning av arbetet inom området sker kontinuerligt.

• Nationell vägledning tas fram för att förebygga bortföranden samt hantera när någon blivit bortförd eller hålls kvar utomlands.

• Nationell statistik på området behöver tas fram.

• Satsningar görs på strukturerat förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Carl Fredrik Graf

landshövding i Östergötland

Lena Ag

generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

ANNONS