Miljöpartiet vill sätta en skatt på importerat fulkött där antibiotika överanvänts, så att svenska bönder får vettiga konkurrensvillkor också i handeln, skriver Gustav Fridolin (MP).
Miljöpartiet vill sätta en skatt på importerat fulkött där antibiotika överanvänts, så att svenska bönder får vettiga konkurrensvillkor också i handeln, skriver Gustav Fridolin (MP).

Inför skatt på importerat fulkött

När jorden blir varmare måste vi säkra vår svenska matförsörjning. Böndernas oro måste vara hela Sveriges, och det är akut. Klimatförändringarna händer nu. Men det är bara Miljöpartiet som sätter miljön främst, skriver Gustav Fridolin (MP).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Klimathotet är nu. Marker och skördar bränns sönder, gräset är gulnat, betet sinar och bönderna tvingas planera för att skicka djuren på slakt.

Över världen smälter isar, väderkatastroferna blir fler och värre, krig och konflikter växer i torkans och resursbristens spår.

Jordens medeltemperatur har nu varit över den normala 400 månader i sträck.

När jorden blir varmare måste vi säkra vår svenska matförsörjning. Böndernas oro måste vara hela Sveriges, och det är akut. Offentliga kök, som skolor och äldreboenden, ska givetvis bara köpa kött som följt svenska djurskydds- och miljökrav. Men det räcker inte.

Det är orimligt att svenska bönder tvingas konkurrera med kött som blivit billigt för att djuren fått betala priset. Importerat kött från djur som levt på ett sätt vi aldrig skulle tillåta i Sverige, och där antibiotika överanvänts i djurhållningen för att djuren alls ska klara sig. Globalt används mer antibiotika till att hålla djur som far illa friska än till att bota sjuka människor. Det innebär också en ökad risk för antibiotikaresistens.

ANNONS

Billigt fulkött blir dyrare

Därför vill Miljöpartiet sätta en skatt på importerat fulkött där antibiotika överanvänts, så att svenska bönder får vettiga konkurrensvillkor också i handeln. Det innebär att det importerade kött som i dag kan hållas billigt genom att djuren far illa kommer bli dyrare. Det är inte rimligt att köttkonsumtionen skjutit i höjden samtidigt som det blivit allt svårare att vara svensk bonde.

En undersökning från Novus visar att hela 79 procent av svenskarna är positiva till en straffskatt på importerat antibiotikakött. Ändå är det bara Miljöpartiet som driver att en sådan ska införas.

Ingen tid att förlora

Klimatförändringarna händer nu. Vi har inte tid att vänta. När andra länder tvekat har Sverige tagit ledarskap. FN:s generalsekreterare konstaterade nyligen att vi sannolikt har världens främsta klimatpolitik. Men inget av detta hade hänt utan Miljöpartiet. När det väl kommer till kritan krävs ett parti som sätter miljön först, som vågar prioritera miljön även om det är obekvämt. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill fortfarande skära i miljöbudgeten, avskaffa flygskatten och flera av dem tvekar inför att bygga de nya tåglinjer Sverige behöver. Trots att klimatlarmen ljuder.

Det är nu det avgörs vad vi ska svara våra barn när de frågar vad vi gjorde. Den viktigaste handlingen du gör för miljön är valhandlingen. Du behöver inte hålla med oss om allt, men ser du som oss att det alltid behövs ett parti som sätter miljön först måste du rösta på Miljöpartiet.

ANNONS

Gustav Fridolin (MP)

språkrör, Miljöpartiet

ANNONS