Asylsökande familjer som kommer till mottagningscentren ska bland annat få en social bedömning utifrån risk för hedersproblematik. Visar hederscreeningen på risk för hedersrelaterade brott möjliggör kontrollen att skydda barnen och kan vara grund för att inte bevilja asyl för förälder eller annan anhörig, skriver debattörerna.
Asylsökande familjer som kommer till mottagningscentren ska bland annat få en social bedömning utifrån risk för hedersproblematik. Visar hederscreeningen på risk för hedersrelaterade brott möjliggör kontrollen att skydda barnen och kan vara grund för att inte bevilja asyl för förälder eller annan anhörig, skriver debattörerna. Bild: Marcus Ericsson/TT

Inför hedersscreening för asylsökande familjer

Regeringen börjar nu städa bort hederskulturen efter Socialdemokraternas senfärdiga agerande under sina 8 år vid makten. Det är inte konstigt att Socialdemokraterna har svårt att få saker gjort i frågan för utländska kvinnors friheter, då de i det egna partiet haft svårt att erkänna att hederskultur ens existerar, skriver bland andra Douglas Thor, förbundsordförande MUF.

ANNONS
|

Regeringen behöver öka offensiven mot hederskulturen. Att kontrollera släktens kvinnor och förtrycka deras friheter är inte heder - det är medeltida beteenden som inte hör hemma i Sverige. Regeringen börjar nu agera mot denna skadliga kultur, men det görs inte tillräckligt. Ska kvinnor i Sverige på riktigt bli fria krävs ett större både riktat och strukturellt arbete mot hederskultur och för kvinnors rättigheter.

Regeringen börjar nu städa bort hederskulturen efter Socialdemokraternas senfärdiga agerande under sina 8 år vid makten. Det är inte konstigt att Socialdemokraterna har svårt att få saker gjort i frågan för utländska kvinnors friheter, då de i det egna partiet haft svårt att erkänna att hederskultur ens existerar. Nu går regeringen fram med minskad invandring, utredningar och en ny nationell strategi, men det är inte tillräckligt. För att på riktigt radera hederskulturen kräver Moderata Ungdomsförbundet följande av regeringen.

ANNONS

Kartlägg utsträckningen. I dag är det oklart exakt hur utbredd hederskulturen är. Genomför en nationell kartläggning för att förstå dess omfattning. Viktigt blir också att mäta dess omfattning i olika grupper för att förstå kopplingen till olika länders kulturer.

Handlingsplaner i kommunerna. Krav bör ställas på varje kommun att ha en handlingsplan för vilka åtgärder som ska sättas in när hederskultur påträffas i någon av kommunens verksamheter. Alla i skolan ska veta vem som gör vad för att hjälpa en elev som är utsatt för hedersförtryck.

Stryp organisationer som göder hederskultur. Med Sveriges bidragsregn över alla möjliga föreningar är det inte ovanligt att organisationer som cementerar hedersnormer finansieras. Myndigheten för stöd till trossamfund är ett exempel på en myndighet som spridit hederskulturen med sina bidrag och bör således läggas ned. Demokratikraven och kontrollen över hur skattepengar används måste stärkas.

Hedersscreening. Sverige bör inrätta mottagningscenter för att få ett kontrollerat mottagande till Sverige. Asylsökande familjer som kommer till mottagningscentren ska bland annat få en social bedömning utifrån risk för hedersproblematik. Visar hederscreeningen på risk för hedersrelaterade brott möjliggör kontrollen att skydda barnen och kan vara grund för att inte bevilja asyl för förälder eller annan anhörig.

ANNONS

Motkrav för bidrag och utökad förskola. Vi får inte lämna de nyanlända kvinnorna i sticket. De måste ut på arbetsmarknaden, få en egen inkomst och därmed få stärkt makt i relation till männen i släkten. Idag kräver de flesta kommuner enbart 15 timmars aktivitet i veckan för bidragstagare. Det borde vara heltid, 40 timmars aktivering i veckan, fyllt av utbildning, praktik eller jobbsökande. Att aktiveras på heltid kan vara omständigt för vissa mammor. För de som aktiveras på heltid bör det därför också erbjudas förskola på heltid.

Försörjningsstöd till kvinnan. Ett steg i att förbättra kvinnors ställning under tiden de inte har jobb är att försörjningsstödet som regel ska gå till kvinnan i de hushåll där en sådan finns. I dag ges det ofta till mannen och kan inte delas upp utan att ekonomiska problem uppstår. Kommunerna bör anamma regeln som vissa kommuner i landet redan gjort, att utbetalningen i regel går till kvinnan i familjen.

Dessa åtgärder är inte heltäckande, men är en bra början för att utradera hederskulturen. Menar regeringen allvar med det de säger om att frigöra landets kvinnor borde de genomföra våra reformer.

Douglas Thor, förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet

Linda Obiedzinski, 1:e vice förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet

ANNONS

Oliver Andersson, 2:e vice förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet

Elsa Weiss, förbundsstyrelseledamot Moderata ungdomsförbundet

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS