Behovet av strukturella reformer är uppenbart stort. Det hastar att vidta åtgärder som mildrar krisen och som kan bidra till att vända utvecklingen. Förutsättningarna för att uppnå lönsamhet i nybyggnation behöver förbättras, skriver debattören.
Behovet av strukturella reformer är uppenbart stort. Det hastar att vidta åtgärder som mildrar krisen och som kan bidra till att vända utvecklingen. Förutsättningarna för att uppnå lönsamhet i nybyggnation behöver förbättras, skriver debattören. Bild: Anders Ylander

Inför fri hyressättning för nybyggda hyresbostäder

Den som vill ha ett hyreskontrakt för en bostad i norra Hisingen får räkna med att i genomsnitt vänta 4,6 år innan detta kan bli verklighet. För den som har spetsat in sig på en hyresrätt i Majorna-Linné är motsvarande väntetid i stället hissnande 10,4 år. De långa kötiderna är symptom på en havererad och sönderreglerad hyresmarknad. För att råda bot på problemen behöver fri hyressättning införas, skriver Anders G Johansson.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Flyttkedjorna har rostat ihop och har sedan länge upphört att löpa. Enligt Boverket bedömer 148 av Sveriges 290 kommuner att antalet bostäder är för litet. Problemet kommer ofrånkomligen att förvärras när antalet byggstarter sjunker dramatiskt som en konsekvens av den pågående, djupa byggkrisen.

Den svenska bostadspolitikens tillkortakommanden får mänskliga konsekvenser. Ungdomar får finna sig att bo kvar i föräldrahemmet avsevärt längre än vad de själva vill. Människor tvingas tacka nej till jobb eftersom de inte hittar en bostad på den nya arbetsorten. Den som separerar kan behöva fortsätta leva under samma tak som sitt ex då lösningen på boendeproblemet stavas långvarig väntan.

ANNONS

Den ogynnsamma konjunkturen har satt den svenska byggsektorn, som svarar för cirka elva procent av Sveriges BNP, under stark press. Dagligen går nu ett antal byggföretag i konkurs. Under årets tre första månader varslades över 2500 anställda i branschen. Även om flera bedömare hoppas att botten är nådd är det få som tror på någon starkare återhämtning. Allt tyder på att bostadsproduktionen under överskådlig tid kommer att ligga på otillräckliga nivåer jämfört med behovet.

Fastighetsägaren måste kunna räkna med en hyresutveckling som går i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen för att vara trygg i att investeringskalkylen verkligen går ihop

Det kommer givetvis få tråkiga, personliga konsekvenser för allt fler människor. Krisen kommer också få en stor påverkan på hela vårt samhälle och riskerar att påverka landets tillväxt och välfärd. Stockholms handelskammare uppskattar att värdet av det samlade produktionsbortfallet fram till 2030 riskerar att landa på hissnande 1000 miljarder kronor.

Bild: Sofia Sabel

Behovet av strukturella reformer är uppenbart stort. Det hastar att vidta åtgärder som mildrar krisen och som kan bidra till att vända utvecklingen. Förutsättningarna för att uppnå lönsamhet i nybyggnation behöver förbättras. Fastighetsägaren måste kunna räkna med en hyresutveckling som går i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen för att vara trygg i att investeringskalkylen verkligen går ihop. Därför föreslår branschorganisationen Fastighetsägarna ett införande av fri hyressättning för nybyggda hyresbostäder.

Reformen skulle innebära att fastighetsägaren ges möjlighet att med hyresgästen ingå avtal om hyran före tillträde till en nybyggd bostad. Den överenskomna hyran skulle därefter årligen räknas upp utifrån index (KPI) till dess att hyresgästen väljer att avsluta kontraktet och flytta ut. Då har fastighetsägaren att på motsvarande sätt avtala en ny hyra med en ny hyresgäst. Modellen ger tydliga och stabila förutsättningar för såväl hyresvärd som gäst och utgår från vad den senare är villig att betala för sitt boende.

ANNONS

Starkt konsumentskydd

Hyresgästen kommer enligt förslaget åtnjuta besittningsrätt och ett starkt konsumentskydd. Oskäliga hyror ska inte heller framledes vara tillåtna, utan ska kunna prövas. En utvecklad hyresstatistik ska ge kunden bättre förutsättningar att jämföra hyror och medvetet välja boende och hyresvärd.

Frågan om fri hyressättning för nybyggda bostäder är redan genomlyst inom ramen för en statlig utredning. Frågan blev under den föregående mandatperioden dessvärre bricka i ett politiskt spel som slutade med regeringskris, varefter förslaget olyckligtvis avfördes. Nyligen fick emellertid frågan förnyad aktualitet när regeringens produktivitetskommission föreslog fri hyressättning i nyproduktion som en av flera åtgärder för att öka utbudet av bostäder i landet.

Tidöavtalet, som är den grundläggande överenskommelsen och reformagendan för regeringspartierna och Sverigedemokraterna, är dessvärre i det närmaste kliniskt ren från bostadspolitiska skrivningar och ambitioner. Det är ett förbiseende som riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser.

Mot bakgrund av den akuta krisen i byggsektorn och det alarmerande läget på den svenska bostadsmarknaden behöver nu en politisk diskussion föras mellan riksdagens partier. Problemen är omfattande och det krävs genomgripande, strukturella reformer för att lösa dem. Regeringen behöver väcka liv i frågan om fri hyressättning och inleda en lagstiftningsprocess genom att sända den slutförda utredningens betänkande på remiss.

Anders G Johansson, näringspolitisk chef Fastighetsägarna

ANNONS
ANNONS