Det bör också vara möjligt för patienten att själv avgöra när behov finns för att träffa sin fasta läkare. En hög tillgänglighet till patientens fasta läkare och möjlighet till kontinuitet mellan läkaren och patienten över lång tid är avgörande för att vi skall få ut det bästa av allmänmedicinen, skriver debattören.
Det bör också vara möjligt för patienten att själv avgöra när behov finns för att träffa sin fasta läkare. En hög tillgänglighet till patientens fasta läkare och möjlighet till kontinuitet mellan läkaren och patienten över lång tid är avgörande för att vi skall få ut det bästa av allmänmedicinen, skriver debattören. Bild: isabell Höjman/TT

Inför fasta läkare i VGR – minskar både sjuklighet och dödlighet kraftigt

Fasta läkare har en dramatiskt positiv effekt för människors hälsa och skapar en kostnadseffektiv bas i hälso- och sjukvården. Dess återverkningar är för bra för att vi inte skall ta chansen att genomföra detta i VG-region nu, skriver Christer Andersson.

ANNONS
|

Sedan några år finns en särskild satsning på fasta läkare inom VG-primärvård, vilket är utmärkt, och nu är det dags att fullfölja detta för att skapa den nära vård/primärvård vi vill ha. Socialstyrelsen rekommenderar att vi har en specialist i allmänmedicin per 1100 invånare.

Den medicinska specialitet som finns på vårdcentralerna är i huvudsak läkare som är specialister i allmänmedicin. För att bli specialist i allmänmedicin krävs att man är legitimerad läkare samt därefter fem års heltidsarbete som ST-läkare, inklusive arbete på olika specialistkliniker med handledning samt genomförandet av ett flertal obligatoriska kurser.

Om man skall beskriva den allmänmedicinska kompetensen på ett något förenklat sätt består den till en del av den rent medicinska generalistkompetensen eller sjukdomskunskapen. Hur man upptäcker, utreder och behandlar olika sjukdomar.

ANNONS

Samma läkare

Den andra stora delen av vår kompetens är en personkännedom på individnivå av våra patienter. Detta förutsätter att vi har en bra kontinuitet i vården, att patienten i huvudsak får träffa samma läkare på vårdcentralen. Om vi får en god tillgänglighet på fasta läkare med kontinuitet över tid skulle det leda till ett stort antal positiva hälsomässiga effekter.

Det bör också vara möjligt för patienten att själv avgöra när behov finns för att träffa sin fasta läkare. En hög tillgänglighet till patientens fasta läkare över lång tid är avgörande för att vi skall få ut det bästa av allmänmedicinen. Det är också mycket viktigt att det inte finns några hinder för kontakten mellan patienten och dess fasta läkare. Här finns, enligt min uppfattning, inga onödiga läkarbesök. Alla besök bidrar till att öka läkarens kunskap om sina patienter och för patienten att lära känna sin läkare och på så sätt få ett ökat förtroende för sin läkare.

En invändning som ofta kommer i detta sammanhang är att vi då riskerar undanträngningseffekter där relativt friska personer tar upp tiden som kunde gått till de multisjuka

Bild: Cicci jonson

Man måste som allmänläkare vara beredd att acceptera att patienter söker för sådant som vi som läkare kan tycka är medicinska bagateller. För patienten är det med dock inte så, de kommer för att de oroar sig för ett symtom, eller för att de helt enkelt vill få hjälp med vad de uppfattar som ett viktigt problem.

ANNONS

En invändning som ofta kommer i detta sammanhang är att vi då riskerar undanträngningseffekter där relativt friska personer tar upp tiden som kunde gått till de multisjuka. För att hantera detta behöver liststorleken per allmänläkare vara rimligt stor. Det är genom storleken på listan som man kan styra att alla patienter som behöver komma under året får en chans att komma till sin läkare.

Studerat effekterna

Att öka tillgången på fasta läkare med specialistkompetens i allmänmedicin bör vara fokus för VG-regions fortsatta satsningar på Nära vård. I Sverige är vi generellt sett dåliga på kontinuitet, medan flera av våra grannländer sedan många år har en fungerande patient-läkarkontinuitet.

I Norge finns sedan år 2001 ett system med fasta läkare och nu har man studerat effekterna av detta på de listade patienterna. I en studie har man tittat på tre saker; besök på jourcentraler, akuta sjukhusinläggningar och dödlighet. Det har redan efter två-tre år visat sig ha dramatiska effekter med samma läkare. Besök på jourcentraler minskar med 15 procent och akuta sjukhusinläggningar minskar också med cirka 15 procent. Effekterna tilltar med tiden. Efter 15 år med kontinuitet har den totala dödligheten minskat i alla sjukdomar med hela 25 procent, antalet akuta sjukhusinläggningar med nästan 30 procent och besök på jourcentraler har minskat med liknande andel.

ANNONS

Bra uppföljning

Exakt vad det är för orsak till de goda effekterna av kontinuiteten är inte helt känt. Men en kvalificerad gissning är att det dels kan bero på det personliga ansvaret allmänläkaren tar för sina patienter och att det därigenom kan bli en bra uppföljning av olika kroniska tillstånd, till exempel diabetes och högt blodtryck. Att det för patienten skapar en känsla av trygghet att man har en läkare att vända sig till när behov uppstår och att detta kan ha en positiv effekt över tid.

Om vi lyckas få till detta i VG-primärvård som helhet skulle vi förutom positiva effekter på våra patienters hälsa även skapa ett kostnadseffektivt sjukvårdssystem som bidrar till effektivitet i hela sjukvården.

Förutsättningarna borde vara goda då vi har gott om aktiva läkare i Sverige, hela 59 000.

Christer Andersson, specialistläkare i allmänmedicin, vd, grundare och delägare Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC AB

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS