Som exempel kan nämnas SF Studios nya filmatisering av Vilhelm Mobergs folkkära romanklassiker Utvandrarna. Inspelningen skulle egentligen ha skett i Tjeckien. Den spelas nu in i Munkedal och Alingsås - men enbart på grund av Corona och till en merkostnad av 10 miljoner kronor, skriver debattörerna.
Som exempel kan nämnas SF Studios nya filmatisering av Vilhelm Mobergs folkkära romanklassiker Utvandrarna. Inspelningen skulle egentligen ha skett i Tjeckien. Den spelas nu in i Munkedal och Alingsås - men enbart på grund av Corona och till en merkostnad av 10 miljoner kronor, skriver debattörerna. Bild: SF

Inför en statlig produktionsrabatt för svensk film och tv

Det är hög tid att regeringen i höstens budgetproposition inför produktionsincitament för film och tv. Den svenska film- och tv-branschen står i dag inför en snedvriden konkurrens, och Sverige står som förlorare, när 27 av Europas övriga länder erbjuder produktionsincitament i någon form, skriver Anders Knape, SKR och Eva Hamilton Film&TV-Producenterna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Pandemin har slagit hårt mot stora delar av det svenska näringslivet. Detta gäller även den kulturella och kreativa sektorn, inte minst företag och verksamheter inom film och tv. Näringspolitiska åtgärder som stimulerar ny produktion vore en helt nödvändig del i en återstart för sektorn och skulle kunna bidra till såväl tillväxt, företagande och arbetstillfällen som till kulturella värden och besöksnäring genom filmturism. En sådan åtgärd är införande av så kallat produktionsincitament för film och tv, i form av en 25-procentig rabatt på film- och tv-inspelningar enligt finsk och norsk modell. Åtgärden involverar inte skattesystemet. Frågan är grundligt utredd och har ett stort stöd hos såväl film- och tv-sektorn som SKR:s medlemmar.

ANNONS

Förläggs i andra länder

Globala strömningstjänster har tillsammans med nationella aktörer bidragit till ökade investeringar i film- och dramainnehåll i världen med 400 miljarder kronor på fem år. Men de rekordstora investeringarna har inte kommit Sverige till del. Avsaknaden av produktionsincitament gör att inspelningarna, även av svenska produktioner, förläggs i andra länder.

Som exempel kan nämnas SF Studios nya filmatisering av Vilhelm Mobergs folkkära romanklassiker Utvandrarna. Inspelningen skulle egentligen ha skett i Tjeckien. Den spelas nu in i Munkedal och Alingsås - men enbart på grund av Corona och till en merkostnad av 10 miljoner kronor.

Filmen har en budget på 114 miljoner kronor och är en av de största satsningarna i Sverige någonsin. Utöver arbetstillfällen och en omfattande spendering i regionen, så kommer filmen bidra till en värdefull marknadsföring av Sverige när den så småningom sprids på visningsfönster och plattformar runtom i världen. Låt inte detta bli en engångsföreteelse.

Ökade skatteintäkter

Åtgärder i form av produktionsrabatter skulle bidra till stärkt utvecklingskraft och tillväxt i hela landet, bland annat genom ökade skatteintäkter, starkare företag och ökad omsättning i den kulturella och kreativa sektorn.

Därför föreslår vi nu:

– Att staten skyndsamt inför produktionsincitament för inhemsk filmproduktion för 2021 för att möjliggöra återstart för de produktioner som under året varit tvungna att dra i nödbromsen. Det underlättar ett återupptagande av produktioner som kan skapa arbetstillfällen och ge inkomster på både kort och lång sikt.

ANNONS

– Vi menar att ett incitamentssystem på sikt behöver bli permanent för att möjliggöra flerårig produktionsplanering och investeringar. Branschen behöver få långsiktiga förutsättningar som ger producenterna transparens och förutsägbarhet.

Flera regioner har i dag regionala produktionscentra för film. De både stödjer produktion av specifika filmer och arbetar för att öka antalet filminspelningar i Sverige generellt. Nu behöver även staten vara med och bidra till att vi får en stark och konkurrenskraftig film- och tv-industri. Regeringens politik för återhämtning måste innehålla en tydlig signal till den svenska film- och tv-industrin. Den kulturella och kreativa sektorn måste ges nödvändiga möjligheter till en återstart.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner

Eva Hamilton, ordförande Film&TV-Producenterna

ANNONS