Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson
Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson

Illiberalt och ogenomtänkt av Jan Björklund (L)

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Ali Esbati</strong> (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson
Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson

Replik

Hamnstrejken, 21/2

Jan Björklund och två andra företrädare för partiet som kallar sig Liberalerna, kräver på GP Debatt att staten ska ingripa för att begränsa strejkrätten. Hugskottet presenteras mot bakgrund av konflikten i Göteborgs hamn.

Strejkrätten är grundlagsfäst i den svenska regeringsformen och har också stöd i grundläggande internationella konventioner. Rätten att vidta konfliktåtgärd kan begränsas av specifika lagar eller avtal. Men Björklund & Co vill att hamnarbetarna och Hamnarbetarförbundets strejkrätt begränsas – genom statligt ingripande – fastän de inte har avtal. Det är en auktoritär åtgärd.

Björklund hänvisar till att arbetsgivaren redan har kollektivavtal med ett annat fackförbund. Men det har flera gånger slagits fast av Arbetsdomstolen att detta inte kan hindra en annan arbetstagarorganisation att ta strid för att försöka få ett avtal.

ANNONS

Sedan slänger Liberalerna även in en idé om ”proportionalitet” vid konflikter. Det är något annat, och har inte konkret koppling till situationen i Göteborgs hamn. Det är likafullt ett mycket dåligt förslag.

Bygger på stor frihet

Den svenska arbetsmarknaden bygger på stor frihet för fack och arbetsgivare att bestämma villkoren. Det är en bra modell som lett till stark produktivitetsutveckling, flexibilitet och i internationell jämförelse väldigt få konflikter. För att det ska kunna fortsätta vara så, behöver parterna själva förfoga över sina resurser och inte springa till staten, vare sig den representeras av dagens regering, eller, gud förbjude, Jan Björklund.

I Göteborgs hamn är ett stort antal arbetare missnöjda med sina villkor och har gått ihop för att kräva bättre villkor. Det är något som arbetsgivaren behöver förhålla sig till, oavsett vad jag eller Jan Björklund tycker om kraven. Att vilja förbjuda den typen av gemensam handling är illiberalt, ogenomtänkt och bakåtsträvande.

Ali Esbati (V)

arbetsmarknadspolitisk talesperson

ANNONS