Rädda Barnen har ingått ett tvåårigt samarbete med Göteborgsoperan, vars mål är att nå invånare i Västra Götaland oavsett ålder, kön eller social bakgrund, skriver debattörerna.
Rädda Barnen har ingått ett tvåårigt samarbete med Göteborgsoperan, vars mål är att nå invånare i Västra Götaland oavsett ålder, kön eller social bakgrund, skriver debattörerna. Bild: Tilo Stengel

Idrotts- och kulturaktiviteter för barn bryter segregation och utanförskap

Barnkonventionen har nu varit lag i Sverige i två år och arbetet med att främja barns rättigheter går på lågvarv, framförallt när det gäller levnadsstandard för de barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden och eller fattigdom. Rapporter visar dock att mer än ett av tio barn i Göteborgs stad missgynnas och riskerar att inte få rätt till skälig levnadsstandard som krävs för deras uppväxtvillkor. Och klyftorna ökar, skriver Fanny Fransson, Rädda Barnens lokalförening i Göteborg.

ANNONS
|

År 2015 antog världens regeringar och däribland Sverige FN:s Agenda 2030-för hållbar utveckling. Ett delmål i agendan är att minska fattigdomen bland vuxna och barn med 50 procent.

Enligt barnkonventionens artikel 27 har alla barn rätt till en levnadsstandard som krävs för deras utveckling. Förenligt med detta är även artikel 31, att alla barn har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Förutsättningar som att vara fri från socialt utanförskap, att tillsammans med andra få möjlighet att utforska, skapa samt delta i både kultur, fritid och idrott.

ANNONS

Rapporter visar dock att mer än 1 av 10 barn i Göteborgs stad missgynnas och riskerar att inte få rätt till skälig levnadsstandard som krävs för deras uppväxtvillkor. Barnfattigdomsrapporten visar på minskning av fattigdom bland barn i Göteborg från 13,9 procent till 11,8 procent mellan år 2016-2019, men att klyftorna för olika socioekonomiska förutsättningar har ökat. I Delmos (Delegation mot segregation, 2022) rapport beskrivs hur det under en tidsperiod mellan 2011-2020 ökat antalet områden med socioekonomiska utmaningar. Av de 11,8 procent av alla barn som lever under gränsen för skälig inkomststandard i Göteborg bor 25 procent av dessa i Angered jämfört med 5 procent i Örgryte. I Delmos rapport säger Anders Kessling att den sociala rörligheten riskerar att minska framöver och att vi lever allt mer separerade från varandra.

Arbeta förebyggande

I ett samhälle där utanförskap och kriminalitet växer är det extra viktigt att arbeta förebyggande med att förändra de strukturer som leder till och upprätthåller segregationen. Ett förebyggande arbete med utanförskap är att skapa mötesplatser och möjligheter, att finna ytor och för att träffas i gemenskap.

Rädda Barnen har ingått ett tvåårigt samarbete med Göteborgsoperan, vars mål är att nå invånare i Västra Götaland oavsett ålder, kön eller social bakgrund. Genom Rädda Barnens verksamheter kan Göteborgsoperan nå ut till fler av stadens invånare och samarbetet har öppnat upp rum som inte varit tillgängliga för den här gruppen tidigare. Ett annat gynnsamt samarbete är Doit som i samverkan med skolan och lokala idrottsföreningar ordnat så att barn fått prova på fler sporter och har någonstans att vara efter skolan. Rädda Barnens ledare ser i våra verksamheter att barn gynnas av denna gemenskap då många fått svårare ekonomiska förutsättningar under och efter coronapandemin.

ANNONS

Det debatteras mycket om vikten av språkkrav, rörelse och att bryta segregationen men mindre om var och hur detta ska ske. I många fall hänvisas det till skolan för det kompensatoriska ansvaret, men kan skolan ensamt bära det ansvaret? Språk, rörelse och kultur tillskansas när barn får ta del av litteratur, teater, musik och dans och deltar i idrottssammanhang. Dessa inslag bidrar till skapande och kreativitet - som tillsammans kan öka välmåendet och bryta utanförskapet.

I ett samhälle där utanförskap och kriminalitet växer är det extra viktigt att arbeta förebyggande med att förändra de strukturer som leder till och upprätthåller segregationen

Många föreningar gör ett gediget jobb med ideellt engagemang. Men det behövs att olika aktörer jobbar tillsammans. Våra exempel ovan visar att det är möjligt att ge barn upplevelser och bredda deras möjligheter när vi går tillsammans. Ska till exempel kultursamordnarens roll utökas?

Göteborgs stad måste ta ett krafttag och se över sina resurser för att skapa förutsättningar för att alla barn ska få rätt till en skälig levnadsstandard. Barndomen går inte i repris och just nu finns det över 11 000 barn som växer upp till unga vuxna och som i många fall inte får tillgång till samhällets kultur- och fritidsverksamheter.

Fanny Fransson, Rädda Barnens lokalförening i Göteborg

Dagny Skarbinski, Rädda Barnens lokalförening i Göteborg

Marie Osberg, Ordförande, Rädda Barnen Distrikt Göteborg

ANNONS

Gabrielle Göthberg von Troil, Ordförande, Rädda Barnens lokalförening i Göteborg

LÄS MER:Skilda världar för barnen som friidrottar i Göteborg

LÄS MER:Göteborgspolitiker borde vilja rädda vår boxningsklubb

LÄS MER:Vi kan inte fortsätta att placera alla nyanlända i ett fåtal förorter

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS