Hyresgästföreningens slutsatser är långt från branschens verklighet

Varje år gör Hyresgästföreningen en rapport kring ett mindre urval av fastighetsbolagens ekonomier. Dess slutsatser är lika förutsägbara varje år: de privata hyresvärdarnas ekonomier är så bra att de är helt oberoende av hur deras hyror utvecklas, oavsett konjunkturläge, skriver Anders Holmestig och Rikard Ljunggren.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

25/10 Gå inte på bluffen att fastighetsägarna går på knäna

Urvalet är inte särskilt representativt. Den utgår från stora bolag med ett blandat innehav av både bostäder, kontor, restauranger och handel som verkar på helt olika affärsmässiga grunder. Många är också växande bolag, vilket gör att det hela tiden tillförs fastigheter genom förvärv och nybyggnation, vilket omöjliggör en årlig jämförelse.

Hyresgästföreningens förbundsordförande kallar de 30 fastighetsbolag som återfinns i rapporten för oseriösa med krisande affärsmodeller. Det är en mycket allvarlig anklagelse när det handlar om flera av Sveriges allra största fastighetsföretag som bedriver seriös och långsiktig förvaltning för några av landets nöjdaste hyresgäster. Hyresgästföreningen tycks leva i ett parallellt universum, där ner är upp.

ANNONS

Statliga subventioner

Skulle vinsten vara 25 procent, vilket hävdas i rapporten, skulle investerare flockas till fastighetsbranschen. I själva verket ligger den genomsnittliga direktavkastningen för hyreshus på en nivå kring 3-6 procent, jämförbar med räntan på ett vanligt sparkonto. Skulle fastighetsbranschen vara så lönsam som rapporten påstår kan man också fråga sig varför Hyresgästföreningen anser att det behövs statliga subventioner för att det alls ska byggas hyreshus?

De slutsatser som rapportförfattarna drar är således väldigt långt ifrån den verklighet som hyresvärdarna befinner sig i, där 90 procent är småföretag. Under många år har deras kostnader ökat snabbare än intäkterna. Hyran har inte ens följt inflationen. Nu ökar kostnaderna ännu snabbare, samtidigt som räntorna stiger brant. Sammantaget skapas ett mycket ansträngt läge för landets hyresvärdar.

I en aktuell undersökning bland våra medlemmar uppger nästan åtta av tio säger att deras ekonomiska situation försämrats under senaste året. Om utvecklingen håller i sig kommer majoriteten av hyresvärdar att behöva skjuta på såväl standardhöjande åtgärder som underhåll.

Nu ökar kostnaderna ännu snabbare, samtidigt som räntorna stiger brant

Så sent som i september var vi överens med Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta om vilka faktorer som ska ligga till grund för den årliga hyresutvecklingen. När vi nu gått in i förhandlingar är det utifrån dessa vi lagt fram våra yrkanden. I förhandlingarna förkastar Hyresgästföreningen såväl de makroekonomiska faktorerna vi enats om, som den gemensamma Nils Holgersson-utredningen som visar på en utmanande driftkostnadsutvecklingen i landets kommuner.

ANNONS

Vi står upp för vår gemensamma modell. Det är vårt sätt att ta ansvar för att hyresgästerna ska kunna ha ett bra boende även framöver. Det ansvaret behöver Hyresgästföreningen också ta.

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige

Rikard Ljunggren, vd Fastighetsägarna GFR

ANNONS