I andra kommuner skickas de minsta barnen med misstänkt autism för utredning på Sahlgrenskas barnneuropsykiatriska klinik, och unga barn med adhd-symtom får försöka få en remiss till BUP. I våra tre kommuner kan vi ta hand om dessa barn på hemmaplan, skriver debattören.
I andra kommuner skickas de minsta barnen med misstänkt autism för utredning på Sahlgrenskas barnneuropsykiatriska klinik, och unga barn med adhd-symtom får försöka få en remiss till BUP. I våra tre kommuner kan vi ta hand om dessa barn på hemmaplan, skriver debattören. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Huvudlöst att stänga ner lokal fungerande vård för små autistiska barn

På våra barnmottagningar i Partille, Härryda och Mölndal tar vi emot och utreder små barn för autism. Verksamheten fungerar mycket väl. Ändå vill regionen stänga ner den och flytta dessa barn till BUP, som redan lider av oaccaptabelt långa köer, skriver barnläkaren Mats Reimer.

ANNONS
|

För Västra Götalandsregionen anges ”god och nära vård” vara ett prioriterat övergripande mål. Men välfungerande lokal vård för små barn med autism och annan annorlunda utveckling riskerar nu att slås sönder. Politikerna i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden anser att BUP borde ta över även dessa yngsta patienter, men konsekvensen blir i så fall längre väntetider, försenad hjälp och sämre samarbete mellan vården och förskola, skola och socialtjänst.

Det är mödosamt och tar lång tid att bygga upp en välfungerande verksamhet, men att rasera den kan gå fort. Även om geografiskt jämlik vård är ett mål att sträva efter, vore det bättre om andra kunde dra lärdomar av enheter med speciell kompetens, i stället för att hyvla ned det som sticker upp.

ANNONS

I Västra Götalandsregionen är barnmottagningarna i öppen vård inte knutna till sjukhusen, de är fristående från barnklinikerna och organiseras idag inom Regionhälsan tillsammans med så skiftande verksamheter som sjukvårdsapotek och larmcentral. Tidigare har de lokala sjukvårdsnämnderna finansierat sina närmaste barnmottagningar, och det har med tiden lett till en ojämlik resursfördelning som operativa nämnden nu vill utjämna.

Mer resurser

Barnmottagningarna i ”gamla Södra Bohuslän” (Partille, Mölndal och Härryda kommuner) hade tidigare den för barnen mest generösa politiska nämnden. Att vi fick lite mer resurser gav oss möjlighet från 1990-talet att satsa på utredning och vård av de yngsta barnen med annorlunda utveckling, under handledning av professor Christopher Gillberg och andra specialister inom barnneuropsykiatri. I andra kommuner skickas de minsta barnen med misstänkt autism för utredning på Sahlgrenskas barnneuropsykiatriska klinik, och unga barn med adhd-symtom får försöka få en remiss till BUP. I våra tre kommuner kan vi ta hand om dessa barn på hemmaplan.

Vi barnläkare är konsulter på BVC, och träffar där de barn som inte börjat prata vid två och ett halvt år, eller som av annan anledning befaras ha en avvikande utveckling. Om vi tror att barnet har autism görs tidigt en utredning på barnmottagningen, medan om det är en generellt sen utveckling får psykologerna knutna till BVC göra en första bedömning. De som inte behöver utredas skyndsamt följs istället på specialist-BVC och kan träffa barnläkaren vid fyra-fem år.

ANNONS

Finns det fortfarande oro för hur skolstarten kommer att fungera är barnläkaren även skolläkare för nästan alla barn i Härryda och Partille kommuner och kan då träffa barn och föräldrar igen inom elevhälsan. Vid misstanke om adhd är det ofta bättre att vänta med utredning till efter skolstarten, dels är diagnosen svårare att ställa med säkerhet hos yngre barn, dels är det ytterst sällan aktuellt att prova läkemedelsbehandling förrän i skolåldern.

Efter utredning återkopplas resultaten till familjen och förskola eller skola, och föräldrar erbjuds utbildning om autism/adhd

Neuropsykiatriska utredningar av dessa yngre barn görs på lokal barnmottagning av barnläkare och barnpsykolog, som också besöker barnets förskola/skola. Även vi dras tyvärr med en kö till psykologutredning, men vår kurator ger under väntetiden kvalificerad handledning till föräldrarna, exempelvis i hur man använder bildstöd. Efter utredning återkopplas resultaten till familjen och förskola eller skola, och föräldrar erbjuds utbildning om autism/adhd. För barn med adhd kan läkemedel vara en viktig del av behandlingen, och vi barnläkare har sedan många år licens från Läkemedelsverket att förskriva sådana koncentrationshöjande läkemedel som annars bara får skrivas ut av läkare på BUP. Barn som får sådan behandling träffar regelbundet våra erfarna barnsjuksköterskor, och i bästa fall kan vi även i rollen som skolläkare träffa barnets lärare.

Våra mottagningar erbjuder nära vård av god kvalitet med en unik kontinuitet. BUP däremot kämpar än så länge för att försöka bemanna sin nya centrala utredningsenhet. Vårdgarantin går där sällan att uppfylla och i dagsläget tvingas BUP köpa dyra utredningar från privata aktörer. Efter en sådan extern utredning får barn med adhd ånyo ställa sig i kö hos BUP för att så småningom få behandling.

ANNONS

Vården av dessa barn kostar inte mer när den utförs av lokal kompetens, och det vore tragiskt för barnen med autism och annan annorlunda utveckling om en verksamhet som fungerat så väl i så många år skulle monteras ned bara för att organisationsschemat inte medger att samma mottagning klarar att ta hand om autism, allergi, astma och adhd.

Mats Reimer, barnläkare

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS