Att genomföra de åtgärder som skulle krävas kan enligt en pågående utredning innebära höjda biljettpriser med 30 procent till 2029 (enkelbiljett höjs från 36kr till 48 kr), och sämre turtäthet runt om i hela regionen, vilket hade ökat trängseln i storstäderna påtagligt, skriver debattörerna.
Att genomföra de åtgärder som skulle krävas kan enligt en pågående utredning innebära höjda biljettpriser med 30 procent till 2029 (enkelbiljett höjs från 36kr till 48 kr), och sämre turtäthet runt om i hela regionen, vilket hade ökat trängseln i storstäderna påtagligt, skriver debattörerna. Bild: Peter Wahlström

Hur försvarar ni kraftigt höjda biljettpriser och lägre turtäthet, M?

I stället för att fortsätta erbjuda en väl utbyggd, prisvärd och klimatfrämjande kollektivtrafik så vill nu den moderatledda oppositionen öka graden av självfinansiering, vilket skulle leda till höjda biljettpriser, minskad turtäthet och trängsel, skriver tre företrädare för Rödgrön Ledning i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Kollektivtrafiken ska vara en grundläggande samhällsservice till Västra Götalandsregionens invånare. Fler ska vilja och kunna resa hållbart med en prisvärd och väl utbyggd kollektivtrafik som möter invånarnas resbehov. Vi arbetar hårt för att öka det hållbara resandet, vilket också minskar utsläppen och trängseln.

Västtrafiks intäkter kommer från regionskatten och när resenärer köper biljett. Innan pandemin kom cirka 50 procent av intäkterna från köpta biljetter, men det sjönk under pandemin när färre åkte kollektivt, men som nu ökat igen till 46,6 procent.

Dock framstår det nu som att den moderatledda oppositionen vill omöjliggöra målet om att öka resandet genom att driva frågan om att höja biljettintäkternas andel till 50 procent. Tänker den borgerliga oppositionen fortsätta göra det - oberoende av vilka konsekvenser det får?

ANNONS

Höjda biljettpriser

Att genomföra de åtgärder som skulle krävas kan enligt en pågående utredning innebära höjda biljettpriser med 30 procent till 2029 (enkelbiljett höjs från 36kr till 48 kr), och sämre turtäthet runt om i hela regionen, vilket hade ökat trängseln i storstäderna påtagligt. Dessutom hade trafik helt behövts läggas ner, exempelvis regionala tågbanor som Kinnekullebanan. Detta hade också gjort det omöjligt att alls nå regionens klimatmål för 2030, där ökat hållbart resande är en viktig del.

Det bästa sättet att öka intäkterna är såklart att få fler att resa med Västtrafik – inte skrämma iväg resenärerna genom att de ska betala ett högre biljettpris och få mindre trafik.

Att ha självfinansieringsgrad som någon form av överordnat mål, som framför allt M och KD driver, går rakt emot målet om en fortsatt god och utbyggd service i hela regionen. Det är nu dags för oppositionen att bekänna färg inför resenärerna. Vilken trafik är det som ska läggas ner? Vilka resenärer ska få kraftigt höjda biljettpriser?

Att ha självfinansieringsgrad som någon form av överordnat mål, som framför allt M och KD driver, går rakt emot målet om en fortsatt god och utbyggd service i hela regionen

Det naturliga fokuset borde istället vara att få fler att resa kollektivt. Det kräver långsiktiga mål och omfattande investeringar. För att göra det måste vi ständigt utveckla kollektivtrafiken, vilket görs inom regionens ekonomiska ramar.

Vi i Rödgrön Ledning kommer aldrig att bidra till den nedmontering av kollektivtrafiken och de kraftiga biljettprishöjningar som ett mål eller överordnat krav på 50 procent självförsörjningsgrad skulle leda till.

ANNONS

Vi vill se en konstruktiv dialog om hur vi kan garantera en långsiktigt hållbar finansiering för att både utveckla och öka det hållbara resandet i vår region. Det är dags att Grönblå Samverkan släpper frågan nu.

Rödgrön ledning i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden:

Louise Jeppsson (V) ordförande

Per Tenggren (S) vice ordförande

Jonas Blomster (MP) ledamot

ANNONS