De seriösa uppfödarna i Sverige klarar inte att möta den kraftigt ökade efterfrågan, vilket har lett till ökad illegal import av valpar, skriver debattören.
De seriösa uppfödarna i Sverige klarar inte att möta den kraftigt ökade efterfrågan, vilket har lett till ökad illegal import av valpar, skriver debattören. Bild: Tullverket

Hundsmuggling måste stoppas

Att hundar smugglas in i Sverige kan kanske framstå som en bagatell. Men är i själva verket en stor samhällsrisk. Nu måste regeringen ta krafttag för att stoppa det djurplågeri som pågår, skriver Kristina Yngwe (C).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

”Lurades köpa sjuk smuggelvalp – fick 75 000 i veterinärnota”. ”Valpköpen slutade i sorg – blev sjuka och fick avlivas”. ”Köpte svårt sjuk hund – vill varna andra”. Rubrikerna om smuggelhundar under det senaste året är många och med jämna mellanrum har vi under våren och vintern kunnat ta del av medias rapportering om djur som far illa.

I pandemins spår har efterfrågan på valpar ökat när människor jobbar hemma och har mer tid över. De seriösa uppfödarna i Sverige klarar inte att möta den kraftigt ökade efterfrågan, vilket har lett till ökad illegal import av valpar. Att hundar smugglas in i Sverige kan för en del kanske framstå som en bagatell. Men det är en stor samhällsrisk. Och en tragedi för djuren. Vi måste agera politiskt för att få stopp på detta. Varje konsument har också ett ansvar att hjälpa till.

ANNONS

LÄS MER:Därför ska du inte köpa en smuggelhund

De hundar som smugglas in har inte fått nödvändiga vaccinationer, vilket innebär en risk att hundarna för med sig rabies, smittsamma sjukdomar och parasiter som kan smitta människor. Dessutom är hundsmugglingen ofta en del av en organiserad brottslighet, och de intjänade pengarna finansierar inte sällan annan kriminell verksamhet.

Debatterat förslag

Tullverket har vid flertalet tillfällen varnat för utvecklingen och den 20/4 skrev myndigheten tillsammans med Jordbruksverket i DN om hur regeringens förslag till ny djurhälsolag riskerar att lämna dörren för hundsmugglare till Sverige på vid gavel.

Centerpartiet har flera gånger påtalat för regeringen och landsbygdsminister Jennie Nilsson att man måste agera. Vi vill att regeringen tar krafttag för att stoppa det djurplågeri som pågår.

Följande fyra åtgärder skulle kunna bidra till att få stopp på hundsmugglingen:

1. Öka kunskapen om djursmuggling hos relevant personal vid Tullverket och säkerställ att denna kompetens finns tillgänglig vid de större gränspassagerna. Det är viktigt att beslagtagna valpar kan omhändertas och omplaceras efter karantän istället för att avvisas vid gränsen, så att smugglarna inte kan göra nya försök att passera gränsen.

2. Underlätta och stärk samverkan mellan Jordbruksverket, Tullverket, Länsstyrelsen samt med Skatteverket och Försäkringskassan för att identifiera och stävja organiserad smuggling. Ta inspiration från arbetet mot alkoholsmuggling där myndigheterna framgångsrikt kunnat identifiera smuggelaktörer.

ANNONS

3. Gör det möjligt för veterinärer att anmäla misstanke om illegal införsel. I dag står dataskyddsförordningen (GDPR) samt veterinärernas tystnadsplikt och sekretess i vägen för det.

4. Se över straffskalan generellt för insmuggling av djur. I dag jämställs insmuggling av djur med insmuggling av en liter vodka, vilket får till följd att polis och åklagarmyndighet inte prioriterar dessa brott.

Kristina Yngwe (C), ordf. riksdagens miljö- och jordbruksutskott

ANNONS