Homofobi hör inte hemma i Göteborgs skolor

Det ska vara nolltolerans mot homofobi i Göteborgs skolor. Elever ska känna sig trygga och kunna bli kära i någon av samma kön utan att riskera trakasserier, skriver Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP).

ANNONS
|

Denna vecka välkomnar Göteborg besökare från hela Europa och många andra länder runt om i världen. Göteborg är värd för Europride – en festival för mångfald och kärlek. Göteborg är i dag en stad där det är lättare än tidigare att vara öppen med vem du är. Men fortfarande återstår mycket för att vi på riktigt ska kunna säga att Göteborg är en stad för alla. Detta gäller inte minst i stadens skolor.

På skolgården händer det fortfarande att elever kallas bög som ett skällsord. Elever med transidentitet mår ofta dåligt för att de inte känner att de kan vara öppna med vem de är. Det är inte acceptabelt. Skolan ska vara en plats där klimatet är öppet, varmt och professionellt. Därför är det viktigt att skolpersonalen har normkritisk kompetens och kan hantera svåra ämnen konstruktivt.

ANNONS

I Majorna-Linné har Miljöpartiet drivit på att förskolor och skolor ska diplomeras för jämställdhet och normmedvetenhet. Det innebär att personalen höjer sin kompetens och genomlyser hela verksamheten så att den utgår från att människor är olika. Diplomeringen i Majorna-Linné är en pilotverksamhet. Meningen är att arbetet ska inspirera och kunna spridas över hela staden, vilket det finns goda förutsättningar för i den nya grundskolenämnden.

Stärka elevhälsan

Miljöpartiet går till val på att förstärka elevhälsan med 20 miljoner kronor för att låta tio skolor gå före i arbetet med framtidens elevhälsa. Visst har det alltid varit tufft att vara ung – att söka sin identitet, hitta relationer och prestera är stora och svåra saker för alla. Men trenden med kraftigt ökande psykisk ohälsa bland unga tar vi på största allvar, och måste vändas till psykisk hälsa. Vi vet att särskilt tjejer och hbtq-personer mår dåligt i skolan. Elevhälsan har därför ett viktigt uppdrag för att stödja hbtq-personers psykiska hälsa, främja likabehandling och motverka homofoba uttryck bland elever och personal.

Hedersförtryck begränsar också många elever, inte minst hbtq-personer. Det är därför viktigt att öka skolpersonalens kompetens inom hedersrelaterade frågor så att personalen blir skicklig på att upptäcka och agera i dessa frågor. Det ska inte vara någon tvekan om att det råder nolltolerans mot homofobi i Göteborgs skolor.

ANNONS

Bosse Parbring (MP)

ordförande för stadsdelsnämnd Majorna-Linné, ersättare i grundskolenämnden och ledamot i Göteborgs stads HBTQ-råd

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd och ordförande för grundskolenämnden

ANNONS