Hökmark och Fjellner ute och cyklar

Alldeles nog med ordning och reda på arbetsmarknaden? Och lönedumpning existerar inte? Man tar sig för pannan och undrar i vilket parallellt universum Gunnar Hökmark (M) och Christofer Fjellner (M) befunnit sig de senaste åren, skriver Marita Ulvskog (S).

ANNONS
|

Slutreplik

EU:s arbetsmarknad, 15/10 och 17/10

Med bred majoritet (32 röster för och endast 8 emot) röstade i veckan Europaparlamentets sysselsättningsutskott för att lika lön ska gälla för lika arbete på samma plats. Trots det framhärdar de svenska moderaterna, med Gunnar Hökmark i spetsen, i att motsätta sig nya EU-regler för utstationerad arbetskraft, alltså personer som arbetar i ett annat land än där de är anställda (GP Debatt 17/10).

Hur många kvinnor måste slita ut sig i vården utan skälig försörjning, om Moderaterna vinner gehör för sin politik? Hur många dubbla skift ska en restauranganställd tvingas jobba, för att få ut en lön det går att leva på? Och hur många byggnadsarbetare i byggboomens Sverige ska tvingas arbeta till slavliknande löner, med säkerhetsföreskrifterna satta ur spel, för att tillfredsställa Moderaternas tolkning av ordning och reda på arbetsmarknaden?

ANNONS

Strutsliknande strategi

Med en strutsliknande strategi väljer Gunnar Hökmark och Christofer Fjellner, till skillnad från många av sina europeiska partikolleger, att bortse från fakta och helt sonika välja bort det som är uppenbart för allt fler, nämligen det systematiska utnyttjandet av utländsk arbetskraft, utan respekt för kollektivavtalsenliga löner eller grundläggande anställnings- och trygghetsvillkor.

När vi i somras bad Sifo fråga vad svenskarna tycker svarade sex av tio – eller 62 procent – att svenska löner och villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige, även för dem som kommer för att jobba en begränsad tid.

I det förslag som Europaparlamentets sysselsättningsutskott nu enats om finns ingenting som hindrar Europas medborgare från att röra sig fritt eller arbeta i det land de önskar. Där finns inte heller något som hindrar europeiska företag att sälja sina tjänster till andra EU-länder.

Ingen kan tvinga oss

Samtidigt fastslås att löner är en fråga för varje land att avgöra, så kallad nationell kompetens. Det innebär att ingen kan tvinga oss att överge vår kollektivavtalsmodell.

Däremot kommer de nya reglerna sätta stopp för företag i Sverige och andra EU-länder som vill konkurrera med hjälp av usla löner och arbetsvillkor och med en arbetsmiljö som sätter människors liv och hälsa på spel.

ANNONS

Marita Ulvskog (S)

t f ordförande i Europaparlamentets sysselsättningsutskott och delegationsledare för de svenska Socialdemokraterna i parlamentet

ANNONS