De som väljer bilen framför kollektivtrafiken gör det knappast som självömkande lyxkonsumtion utan att det handlar om att få ihop livspusslet när kollektivtrafikens restider är längre än bilens. Folk kommer inte att välja att åka kollektivt hur höga trängselskatterna än blir, eftersom deras liv kräver att de tar bilen, skriver debattören.
De som väljer bilen framför kollektivtrafiken gör det knappast som självömkande lyxkonsumtion utan att det handlar om att få ihop livspusslet när kollektivtrafikens restider är längre än bilens. Folk kommer inte att välja att åka kollektivt hur höga trängselskatterna än blir, eftersom deras liv kräver att de tar bilen, skriver debattören. Bild: Ander Ylander/GP

Höjd trängselskatt kommer inte att få folk att åka kollektivt

För att få ner bilismen och dess utsläpp och för att kunna satsa mer på kollektivtrafik föreslår nu Miljöpartiet att trängselskatterna måste höjas. Det ironiska är att en viktig anledning till den ökade bilismen och den sämre luften är Miljöpartiet älsklingsprojekt Västlänken.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

10/3 Trängselskatten måste höjas - för en förbättrad kollektivtrafik

”Det är hög tid att hantera de två elefanterna i rummet”, skriver Miljöpartiet på GP debatt där de förordar högre trängselskatt. Hur de kan ha missat att det redan finns en stor elefant i rummet som är orsaken till allt de problem som de nu vill åtgärda.

Miljöpartiet vill kraftigt höja trängselskatten med upp till 100 procent, säger Karin Pleijel till GP. Som kommentar till att höjd trängselskatt slår hårdast mot de med sämst ekonomi menar hon att ”kollektivtrafik är A och O”. Fast nog är det så att de med begränsade resurser i plånboken själva har bäst koll på vad som fungerar för att ta sig till och från jobbet. De som väljer bilen framför kollektivtrafiken gör det knappast som självömkande lyxkonsumtion utan att det handlar om att få ihop livspusslet när kollektivtrafikens restider är längre än bilens. Folk kommer inte att välja att åka kollektivt hur höga trängselskatterna än blir, eftersom deras liv kräver att de tar bilen. Att höja trängselskatten blir därför detsamma som att försämra livskvaliteten och öka på stressen i samhället.

ANNONS

Omöjliggör finansiering

Enligt Miljöpartiet finns det två stora hinder för att utveckla kollektivtrafiken – bristen på finansiering och privatbilismen. Därtill hävdar de att bilismen leder till att ”luften dödar 300 personer i Göteborg”. Fast vad Miljöpartiet väljer att bortse från är rummets största elefant. Den som går under namnet Västlänken och som omöjliggör finansiering, ökar privatbilismen och kraftigt bidrar till att luften i Göteborg blir sämre.

Det var under förhandlingarna om Västsvenska paketet (VSP) som Miljöpartiet krävde att Västlänken skulle ingå, annars skulle de inte acceptera Marieholmstunneln. Det innebar att budgeten ökade från 14 till 34 miljarder och där Västlänken står med sina 20 miljarder för lejonparten. Kostnaden för paketet skulle delas mellan staten och regionen, där regionens del i praktiken är en brukarskatt för att använda befintligt vägnät, det vi idag kallar för trängselskatt.

Folkomröstningen 2014 demonstrerade tydligt att majoriteten inte uppskattade den och fortsatta studier från SOM-institutets visar på att den fortfarande saknar acceptans i Göteborg.

Beslutet om trängselskatt upprörde göteborgarna. Folkomröstningen 2014 demonstrerade tydligt att majoriteten inte uppskattade den och fortsatta studier från SOM-institutets visar på att den fortfarande saknar acceptans i Göteborg.

Miljöpartiet vill inte förstå att det redan idag går pendel- och regiontåg mellan kranskommunerna och Göteborg, att Västlänken inte ökar antalet tågavgångar och att med pendeltågstunneln får majoriteten längre restider. Hur man kan tro att det ska leda till att fler åker tåg är en gåta. Varken forskningen eller tidigare erfarenheter ger dem sitt stöd. Ta exemplet Ale kommun där resandet med kollektivtrafiken totalt minskade när pendeltågen invigdes 2013 eftersom busslinjerna med sina hållplatser nära hemmet drogs in vilket fick pendlarna att välja bilen.

ANNONS

Luften blir allt sämre

Miljöpartiet påstår att Västlänkens klimatskuld återbetalas efter 15 år. Enligt mer realistiska siffror tar det i stället närmare 100 år, om det ens blir någon återbetalning i takt med att bilar och lastbilar i allt mindre utsträckning går på fossila bränslen. Under bygget skapas långa bilköer som resulterar i att luften blir allt sämre. Ovanpå det alla de 1,2 miljoner lastbilstransporter mitt inne i city som byggandet av Västlänken kräver. Med all fakta på bordet borde Miljöpartiet vara Västlänkens största motståndare.

Koll2035 innehåller flera goda satsningar, men som Miljöpartiet konstaterar saknas pengar. På grund av en dyr och fullständigt meningslös tågtunnel som tar en omväg via Haga är utrymmet för nya mångmiljardinvesteringar i princip obefintligt över lång tid. I Göteborgsområdet är det många projekt som slåss om samma pengar, såsom ny bana till Borås och fler spår på Västra stambanan. Statens kassa räcker inte till och att pungslå bilisterna med ännu större pålagor i trängselskatt gynnar inte relationen mellan väljarna och politiker oavsett partifärg. Fast tänk så mycket mer kollektivtrafik Göteborg istället skulle kunnat få för Västlänkens 20 miljarder kronor i 2009-års penningvärde.

Det är lätt att konstatera att så länge Miljöpartiet vägrar se realiteten av den politik de föreslår blir de inte trovärdiga i frågor kopplat till såväl kollektivtrafik som bättre miljö för göteborgarna.

ANNONS

Mats Lövgren, samordnare, Nätverket Stoppa Västlänken nu

ANNONS