Många åkerier och över 90 procent av upphandlad kollektivtrafik med buss har minskat sina utsläpp av koldioxid nästan helt genom användning av skattebefriade rena biodrivmedel, skriver debattörerna.
Många åkerier och över 90 procent av upphandlad kollektivtrafik med buss har minskat sina utsläpp av koldioxid nästan helt genom användning av skattebefriade rena biodrivmedel, skriver debattörerna. Bild: Martina Holmberg / TT

Höjd skatt på biodrivmedel ett bakslag för klimatet

Om skattereduktionen för rena biomedel försvinner kan åkerier och kollektivtrafik tvingas gå tillbaka till fossil diesel. Nu måste Sverige agera kraftigt för att stoppa EU- förslaget, skriver bland andra Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

I dagarna presenterar EU-kommissionen ett förslag som innebär att skatteundantaget för rena och höginblandade biodrivmedel försvinner den 1 januari 2021. Nu krävs insatser på högsta politiska nivå för att säkra fortsatt goda villkor för dessa biodrivmedel. Klarar vi inte detta hotas Sveriges klimatmål till 2030

Många åkerier och över 90 procent av upphandlad kollektivtrafik med buss har minskat sina utsläpp av koldioxid nästan helt genom användning av skattebefriade rena biodrivmedel.

Om åkerier och kollektivtrafik går tillbaka till fossil diesel är det en förödande signal för klimatomställningen

En skattehöjning leder till en prisökning på 4 till 6,5 kronor per liter biodrivmedel, en prisökning på 35 procent. Om åkerier och kollektivtrafik går tillbaka till fossil diesel är det en förödande signal för klimatomställningen.

ANNONS

Det finns ännu lite tid att få EU att fortsatt stötta de rena biodrivmedlen. Men det går inte att passivt avvakta på hemmaplan och tro att EU lyssnar – det handlar om att bygga allianser med andra medlemsländer, att vara på plats i Bryssel och bygga goda kontakter med den nya kommissionen.

Sverige övertolkar EU:s regelverk

Sverige är känt för att sitta still i båten och övertolka EU:s regelverk. När Sverige införde en skatt på egenkonsumerad solel reagerade marknaden negativt. Det hela sades bero på EU:s regler, men en direktkontakt med EU-kommissionen visade att Sverige misstolkat EU:s direktiv och skatten försvann. Vi vill inte att biodrivmedlen ska bli offer för samma passivitet eller övertolkningar av EU:s regelverk.

Frankrike har å andra sidan en vana att utmana EU. Frankrike hänvisar till Energiskattedirektivets 16:e stycke som tillåter ett land att sätta olika skattesatser på olika drivmedel. Skatten på rena biodrivmedel är alltså ingen nedsättning av en bensin eller dieselskatt, utan en egen skatt. En separat skatt är inte statsstödd, menar fransmännen, och behöver därför inget godkännande. Belgien lär införa den franska modellen inom kort.

Nu krävs en svensk kraftansträngning för att kunna bibehålla skattereduktion för biodrivmedel

Vi som arbetar med biodrivmedel, kollektivtrafik och godstransporter på väg har lyft frågan flera gånger med EU-kommissionen samt med företrädare från de ansvariga svenska departementen. Vi möts av en ökande förståelse för den svenska situationen i Bryssel, medan vi i Sverige möter en uppgiven attityd. Nu krävs en svensk kraftansträngning för att kunna bibehålla skattereduktion för biodrivmedel.

ANNONS

Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

David Källsäter, vd Scania Sverige

ANNONS