Den största och viktigaste frågan för de allra flesta medicinska sekreterare är att få upp lönen, skriver debattören.
Den största och viktigaste frågan för de allra flesta medicinska sekreterare är att få upp lönen, skriver debattören.

Höj lönerna för medicinska sekreterare

Västra Götalandsregionen måste våga satsa på medicinska sekreterare. Utan dem riskerar vi längre vårdköer, mindre effektiv patienttid för vårdpersonal och påverkan på patientsäkerheten, skriver Jonas Ericsson, avdelningsordförande för Vision Västra Götalandsregionen.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Vi på Vision har talat med Anna Johansson, medicinsk sekreterare. Här är hennes berättelse:

På mottagningen där jag arbetar, börjar varje dag med att få koll på dagens samtliga besök, till alla yrkeskategorier. Därefter har vi morgonmöte och går igenom om något akut skett som vi behöver ha gemensamma resurser på.

Under en arbetsdag ska jag också hinna boka in besök, skicka kallelser, diagnosregistrera besök för att statistik och underlag till budget ska finnas i våra it-system. Jag skriver även journalanteckningar, brev, intyg, remisser med mera utifrån diktat samt svarar i telefon mellan 8-16.

Mina arbetskamrater kommer in under dagen med frågor om alla möjliga saker som jag försöker hjälpa dem med. Jag har it-ansvar på mottagningen och så gott som dagligen krånglar något tekniskt.

ANNONS

Mitt kontor är beläget i en reception med stora glasrutor ut mot korridoren. Jag ser och hälsar på alla som kommer in på mottagningen och jobbar aldrig ostört. Jag är oftast den första patienten träffar när de kommer in på mottagningen, vilket kräver ett bra och korrekt bemötande i en utsatt situation.

Jag träffar många patienter och anhöriga, oftast är det glada möten där jag visar dem rätt på mottagningen eller bara byter några ord när de vill prata lite innan sina besök. Uttryck såsom irritation, ilska, frustration, oro och rädsla kan förekomma och vara svåra att hantera men oftast behöver man bara lyssna.

En bra dag på jobbet är att ge vår vårdande personal möjlighet att jobba och lägga sin tid på patienterna genom att jag sköter administrationen runtomkring.

En bra dag på jobbet får jag jobbat undan mina högar som väntar på mig. Då hinner jag ta eftermiddagsfika med mina kollegor vilket jag sällan hinner annars.

En bra dag på jobbet är när jag kan sluta i tid och känna att jag gjort det jag skulle.

En bra dag på jobbet är att ge vår vårdande personal möjlighet att jobba och lägga sin tid på patienterna genom att jag sköter administrationen runtomkring.

Framtidsyrke med en god arbetsmarknad

Vision ser att medicinska sekreterare är ett framtidsyrke med en god arbetsmarknad både inom region, kommun och privat. För att bli medicinsk sekreterare krävs tvåårig yrkeshögskola. Vision anser att arbetsgivaren inte värderar YH-utbildningen lönemässigt, man hamnar i lönesättning likvärdigt med en gymnasieutbildad.

ANNONS

Regionen måste därför göra riktade och långsiktiga lönesatsningar så att lönerna matchar medicinska sekreterares utbildning och kompetens.

Vi vet att den största och viktigaste frågan för de allra flesta medicinska sekreterare är att få upp lönen. I Västra Götalandsregionen är lägstalönen strax över 20 000 kronor.

Västra Götalandsregionen måste våga satsa på medicinska sekreterare. Utan medicinska sekreterare riskerar vi längre vårdköer, mindre effektiv patienttid för vårdpersonal och påverkan på patientsäkerheten.

Jonas Ericsson, avdelningsordförande Vision Västra Götalandsregionen

ANNONS