Många äldre har låg inkomst eller pension och därmed inte råd att betala privat för vaccin, så det här är viktig också ur ett rättviseperspektiv, skriver debattörerna.
Många äldre har låg inkomst eller pension och därmed inte råd att betala privat för vaccin, så det här är viktig också ur ett rättviseperspektiv, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Hög tid för ett allmänt vaccinationsprogram för 60-plussare

Sverige saknar ett nationellt vaccinationsprogram för vuxna, med onödigt lidande och död som följd. Att äldre inte erbjuds gratis skydd som finns att få genom moderna, effektiva vacciner, går inte att kalla för något annat än åldersdiskriminering, som särskilt drabbar de med låg inkomst eller pension. Detta borde den nya regeringen prioritera, skriver bland andra Alexandra Charles von Hofsten, grundare och ordförande 1,6 miljonerklubben – för kvinnors hälsa.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Pandemin påminde oss om de äldres utsatta situation inför sjukdomar och Coronakommissionen dömde ut Sveriges hantering för hur den slog mot denna grupp. Trots det går många äldre fortfarande ovaccinerade mot vanliga sjukdomar som lunginflammation, influensa, pneumokocker och bältros, fast det finns effektiva vacciner att tillgå.

Vi har idag ett välfungerande vaccinationsprogram för barn och tack vare den höga vaccinationsgraden är sjukdomar som exempelvis mässling ytterst ovanliga i Sverige. För vuxna ser det annorlunda ut, trots att Folkhälsomyndigheten redan 2016 föreslog för regeringen att ett sådant borde införas. Idag ges rekommendationer, men det är upp till regionerna om de ska följas och om eventuella patientavgifter.

ANNONS

Onödigt lidande

Vi lever allt längre och andelen 65+ är fler än någonsin. Ändå har vi lite förebyggande arbete för äldre, med onödigt lidande och död som följd. Samtidigt ökar kostnaderna för en redan belastad hälso- och sjukvård. Med förebyggande insatser hade fler varit friska längre upp i åldrarna och kunnat fortsätta bidra till samhället. Många äldre har låg inkomst eller pension och därmed inte råd att betala privat för vaccin, så det här är viktig också ur ett rättviseperspektiv.

Under 2022 har vi sett två framsteg. Dels fick en särskild utredare uppdraget att göra en ”bedömning av förutsättningarna för och behovet av särskilda vaccinationsprogram för vissa grupper /.../, till exempel äldre”. Dels avsatte förra regeringen 40 miljoner i budgeten för 2022 för att erbjuda alla över 75 år pneumokockvaccin.

För nu är det dags att vi följer Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna och inför ett vaccinationsprogram för vuxna

Detta sänder en viktig signal. Kommer den nya regeringen att följa upp dessa första steg och ta tag i denna för folkhälsan viktiga fråga? För nu är det dags att vi följer Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna och inför ett vaccinationsprogram för vuxna.

Pandemin har utmanat vår syn på vaccin och äldrevård och det har varit smärtsamt och orättvist att se hur äldre fått känna på konsekvenserna av dessa svåra tider. Våra nya makthavare kan nu visa att Sverige har en inkluderande syn på åldrande och tillgången till vård. Ett vaccinationsprogram för 60-plussare är ett enkelt och konkret steg på vägen.

ANNONS

Cecilia Wikström, fd Europaparlamentariker

Alexandra Charles von Hofsten, grundare och ordförande 1,6 miljonerklubben – för kvinnors hälsa.

Barbro Westerholm, fd riksdagsledamot

Pieter Tham, skribent

Lars Lindqvist, infektionsläkare, professor emeritus

Susan Lanefeldt, hälsoinspiratör

Sture Eriksson, docent i geriatrik, Umeå Universitet

Jan Nilsson, professor, Lunds universitet

ANNONS