När den nya kulturministern Parisa Liljestrand och finansminister Elisabeth Svantesson tillträdde så uppmanade vi att momsfrågan snabbutreds. Detta ligger också i linje med vad Moderaternas mediepolitiska arbetsgrupp konstaterat i sin rapport ”En mediepolitik för mångfald” skriver debattören.
När den nya kulturministern Parisa Liljestrand och finansminister Elisabeth Svantesson tillträdde så uppmanade vi att momsfrågan snabbutreds. Detta ligger också i linje med vad Moderaternas mediepolitiska arbetsgrupp konstaterat i sin rapport ”En mediepolitik för mångfald” skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Hög tid att slopa momsen för nyhetstidningar

För tidningsbranschen skulle ett kvalificerat momsundantag, som komplement till ett nytt mediestöd, vara av oerhört stor betydelse, liksom för samhället i stort – givet dagstidningars centrala betydelse för medborgares tillgång till information, nyhetsförmedling, opinionsbildning och debatt, skriver Johan Taubert, Tidningsutgivarna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Bland många viktiga frågor ska den nya regeringen lägga fram en proposition om nytt mediestöd utifrån Mats Svegfors utredning från tidigare i år. Frågan brådskar, då den nuvarande presstödsförordningen upphör 2023 – och en ny ordning måste godkännas av EU-kommissionen.

Tidningsutgivarna välkomnade mediestödsutredningens förslag, men var starkt kritiska till att det dåvarande finansdepartementet inte vill återinföra nollmoms för nyhetstidningar. När den nya kulturministern Parisa Liljestrand och finansminister Elisabeth Svantesson tillträdde så uppmanade vi att momsfrågan snabbutreds. Detta ligger också i linje med vad Moderaternas mediepolitiska arbetsgrupp konstaterat i sin rapport ”En mediepolitik för mångfald” (2021).

Stöd för omställning

Där sägs att mediestöd ”ska vara stöd för omställning och inte leda till en konserverade bidragsförsörjning av något kunderna inte längre vill betala för”, och inte heller ”incentivera bidragsanpassning framför strukturförändring, stillastående framför innovation eller kommersiella misslyckanden framför framgång”. Mot den bakgrunden landar man i att ”Ett offentligt stödsystem till dagspressen är därför nödvändigt, och det kommer att behövas på en högre samlad nivå än idag” – samt att ”Momsen på tidningar bör avskaffas”.

ANNONS

Om detta finns det nu anledning att påminna regeringen, vars statsminister, kulturminister och finansminister alla företräder det parti som ställt sig bakom rapporten och dess slutsatser.

För tidningsbranschen skulle ett kvalificerat momsundantag, som komplement till ett nytt mediestöd, vara av oerhört stor betydelse, liksom för samhället i stort – givet dagstidningars centrala betydelse för medborgares tillgång till information, nyhetsförmedling, opinionsbildning och debatt.

Sedan dess har EU tydligt ställt sig bakom rätten för alla medlemsländer att införa nollmoms

Den tidigare regeringen hävdade att EU-lagstiftning hindrade Sverige att införa nollmoms. Tidningsutgivarna hävdade motsatsen, och bevisade detta med två oberoende utredningar från revisionsfirmorna KPMG och EY. Sedan dess har EU tydligt ställt sig bakom rätten för alla medlemsländer att införa nollmoms.

Den nya regeringen bör väga in att kvalificerat momsundantag för nyhetstidningar gällde ända sedan mervärdesskattens införande och fram till 1996, och är ett faktum i flera europeiska länder som bland annat Norge och Danmark. Erfarenheterna är goda; nollmomsen är rättvis, transformativ och förutsägbar.

Tidningsutgivarna önskar att regeringen återinför nollmoms och justerar mediestöden därefter. Det skulle vara kostnadsneutralt för statskassan och samtidigt skapa bättre villkor för allmänna nyhetsmedier.

Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna

ANNONS