I dag är målet är att minst 75 procent av de rökande hjärtinfarktpatienterna ska ha slutat röka vid uppföljningen ett år efter att de insjuknat, skriver debattörerna.

Hjärtsjukvården måste få patienterna att fimpa

I Västra Götaland har endast 49 procent av hjärtinfarktpatienterna slutat röka efter ett år. Detta trots att rökstopp är ett av det mest uppenbara målen att förhindra återfall, skriver bland andra Bengt Hagstedt, HjärtLung.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I februari infaller Hjärtemånaden. Då uppmärksammar Riksförbundet HjärtLung landets hjärtsjuka alldeles extra, eller rättare sagt den vård svenska hjärtpatienter erhåller.

I,7 miljoner svenskar lever med någon hjärt-kärlsjukdom. Det är den sjukdom som skördar flest liv i Sverige. Även om vården blir allt bättre så finns mycket kvar att göra innan vi kan slå oss för bröstet och känna oss riktigt nöjda. Inte minst gäller detta återfallsförebyggande åtgärder, så kallad, sekundärprevention, efter en hjärtinfarkt.

Rökstopp viktig insats

Med sekundärprevention menas att blodtrycket ska vara bra inställt och att blodfetterna är bra kontrollerade. I Socialstyrelsens riktlinjer lyfts också hjälp med rökstopp och fysisk aktivitet särskilt fram som de viktigaste delarna i eftervården av hjärtpatienter.

Det är också vetenskapligt belagt att insatserna har effekt på återinsjuknande och dödlighet. Men då måste insatserna vara strukturerade. Sekundärprevention ska inte heller vara något som bara vissa sjukhus eller landsting erbjuder.

Uppfyller inte målet

I dag är målet är att minst 75 procent av de rökande hjärtinfarktpatienterna ska ha slutat röka vid uppföljningen ett år efter att de insjuknat. I årets upplaga av Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings ”Öppna jämförelser 2014” ligger denna siffra på drygt 54 procent i Sverige i snitt. Men många landsting når inte ens dit. I Västra Götaland har endast 49 procent slutat röka efter ett år. Detta trots att rökstopp är ett av det mest uppenbara målen vid kardiovaskulär prevention.

Samhällsekonomisk vinst

Att sluta röka är inte lätt. För att klara det behövs ofta professionell hjälp. För att alla svenskar ska få samma möjlighet till rökstopp föreslår vi därför gratis tillgång till tobaksavvänjning och till de effektiva läkemedel som finns var i landet man än bor.

Sjukvård är dyrt, men kan man förhindra en hjärtinfarkt innebär det, förutom minskat lidande och förkortat liv, en betydande samhällsekonomisk vinst.

Fungerande vårdkedja viktig

Det är nu dags för våra politiker att agera. I linje med Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 vill vi se en handlingsplan för när rökningen ska vara nere i några enstaka procent. Att hela vårdkedjan, från förebyggande behandling och akut omhändertagande till sekundärprevention fungerar är avgörande både för att undvika att människor insjuknar och för att se till att hjärtinfarktpatienter inte blir sjuka igen.

Bengt Hagstedt

länsordförande Länsföreningen HjärtLung i Västra Götaland

Inger Ros

ordförande Riksförbundet HjärtLung

Hans Gilljam

ordförande Läkare mot Tobak