Ingen har hittills grävt 35 meter ned i Göteborgsleran vilket ska ske vid Västlänkens station i Haga. Projektet behöver en plan B. Hisings- och Gårdalänken är ett bättre alternativ, skriver Gunnar Anjou och Niels Sylwan, Gårdagruppen.
Ingen har hittills grävt 35 meter ned i Göteborgsleran vilket ska ske vid Västlänkens station i Haga. Projektet behöver en plan B. Hisings- och Gårdalänken är ett bättre alternativ, skriver Gunnar Anjou och Niels Sylwan, Gårdagruppen.

Hisingslänken utvecklar Göteborg bättre än Västlänken

Bygg Västlänken fram till station Centralen, lägg resten av Västlänken i malpåse och utred i stället Hisingslänken kopplat till Gårdalänken, skriver Gårdagruppen.

ANNONS
|

I december förra året skrev vi följande på GP Debatt under rubriken ”Så knyter vi ihop staden”: ”Det finns en bra trafiklösning för Hisingen. Vi kan knyta ihop stadsdelen med Göteborgs centrum om vi slopar stationen i Haga och i stället fortsätter Västlänkens tunnel förbi Operan med två spår i en svag högersväng under älven till Lundbyområdet”.

Det finns en minst lika bra fortsättning med en utveckling av Bohusbanan via Lundby, Centralen och Gårda till Kungsbacka, en järnvägslösning för många fler resenärer än Västlänkens fåtal, utan uppgrävning av staden.

Den har en potential som räcker för många decennier och ger flexibilitet för framtiden. En station i Haga har ingen jämförbar potential.

En station i Lundby blir ett nav. En station i Lundby blir ett nav för järnväg, spårväg och stadsutveckling. Göteborgs stad räknar med att år 2020 arbetar, studerar, forskar eller bor här cirka 30 000 personer. Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Här finns flera Volvoföretag, Ericsson, Semcon, och Chalmers. Flera planerade projekt är på gång, till exempel Karlavagnstornet, Geely utvecklingscenter och ytterligare framtidsprojekt för verksamheter och bostäder.

ANNONS

Lundbystationen blir i första skedet en säckstation för pendeltrafiken och möter där lokaltrafiken i Lindholmsallén. Den kan senare bli genomgångsstation för pendeltrafik och anpassas till framtida stadsutveckling på Hisingen och på lång sikt till kranskommunerna i norr. Den har en potential som räcker för många decennier och ger flexibilitet för framtiden. En station i Haga har ingen jämförbar potential.

Bohusbanan når Centralen snabbare via Hisingslänken. Den nya järnvägen, vi kallar den Hisingslänken, kan förlängas från Lundbystationen norrut ovan mark till Bohusbanan genom att ansluta till Hamnbanan, som byggs ut till dubbelspår på sträckan mellan Ramberget och Kvillebangården. I Brunnsbo ansluter pendeltågen till den station som är planerad att stå klar år 2024. Ytterligare en station på norra Hisingen kan ge möjligheter till nya bostads- och verksamhetsområden med snabb direktresa till Göteborgs centrum.

Genom att binda samman Uddevalla och Göteborg med en utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår kan tågresan till Göteborgs centrum kortas till 40 minuter.

Stor tillväxt via dubbelspårig Bohusbana. En större arbetsmarknadsregion norrut är nödvändig för att skapa sysselsättning och tillväxt och en upprustning av järnvägen är en viktig del i utvecklingen. Genom att binda samman Uddevalla och Göteborg med en utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår kan tågresan till Göteborgs centrum kortas till 40 minuter. En sådan utbyggnad skulle gynna tillväxten även i Kungälv och Stenungssund, då dessa kommuner skulle integreras ytterligare med Göteborg.

ANNONS

En stor fördel med kopplingen av Bohusbanan till centrum via Hisingsleden är att Västlänksanslutningen i Olskroken bara är dimensionerad för en enkelspårig Bohusbana. Tåg från denna måste lämna företräde för tåg från Norge/Vänernbanan. Det innebär att det blir väldigt sårbart med öppningsbar Marieholmsbro och svårigheter att kunna tidtabellsmässigt inordna Bohusbanan i pendeltågssystemet.

Järnvägen kan i en framtid förlängas via Torslanda ut mot Hjuvik/Öckerö vilket skulle förbättra trafiksituationen på den hårt belastade länsväg 155.

Från Volvo direkt till Landvetter på 15 minuter. Genom att även ansluta Station Lundby till Hamnbanan västerut kan en pendeltåglinje mot Eriksberg och Volvo/Torslanda skapas. Järnvägen kan i en framtid förlängas via Torslanda ut mot Hjuvik/Öckerö vilket skulle förbättra trafiksituationen på den hårt belastade länsväg 155. Detta är ett stort upptagningsområde för pendelresenärer som utan tågbyte skulle kunna resa via Lundby och Gårda till Kungsbacka och även när Boråsbanan är utbyggd nå Landvetter på halva restiden mot förhållandet i dag.

Detta förutsätter att pendeltågen från Station Centralen når Västkustbanans befintliga viadukt via en förbindelse vid Skansen Lejonet och vidare in i Gårdaberget.

Gullbergsvassområdet centralt i Göteborg kan byggas ut i etapper med cirka 20 000 lägenheter om Centralstationen på sikt flyttar när Gårdalänken byggs.

Enastående stadsutveckling. Flera områden på Hisingen kan utvecklas med god kollektivtrafik. Eriksberg, Sörred och Torslanda liksom Tuve och Säve kan vara intressanta utvecklingsområden för ytterligare bostäder och verksamheter. Lundbyområdet kan förtätas med vattennära bostäder i gamla Götaverksområdet.

Gullbergsvassområdet centralt i Göteborg kan byggas ut i etapper med cirka 20 000 lägenheter om Centralstationen på sikt flyttar när Gårdalänken byggs. En miljövänlig stadsdel på gångavstånd till centrum, med vattenkontakt, fri från trafikbuller, med god kollektivtrafik och en grön parklunga i mitten som friställer Skansen Lejonet.

ANNONS

Bygg Västlänken fram till station Centralen, lägg resten av Västlänken i malpåse och utred i stället Hisingslänken kopplat till Gårdalänken.

Politiker, tänk om! Vi har i två artiklar visat på unika möjligheter att länka ihop Hisingen med Göteborgs centrum samt att på ett enkelt sätt utveckla kontakten med stadens närområden, främst via Bohusbanan.

Politiker, släpp prestigen. Bygg Västlänken fram till station Centralen, lägg resten av Västlänken i malpåse och utred i stället Hisingslänken kopplat till Gårdalänken som måste byggas för att framtidssäkra både nuvarande och kommande tåg- trafik.

Gunnar Anjou

arkitekt SAR, Gårdagruppen

Niels Sylwan

civilingenjör Samhällsbyggarna, Gårdagruppen

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS