Att en villaägare eldar upp lite ris eller löv på sin egen tomt är helt oproblematiskt, och ska självfallet inte förbjudas vad än någon myndighets byråkrater tycker. Nu ser regeringen över hur regelverket om eldning av trädgårdsavfall kan bli tydligare för att undvika dessa oönskade konsekvenser, skriver debattören.
Att en villaägare eldar upp lite ris eller löv på sin egen tomt är helt oproblematiskt, och ska självfallet inte förbjudas vad än någon myndighets byråkrater tycker. Nu ser regeringen över hur regelverket om eldning av trädgårdsavfall kan bli tydligare för att undvika dessa oönskade konsekvenser, skriver debattören. Bild: Mats Schagerström

Helt absurt att man inte skulle få elda löv och kvistar på sin egen tomt

På grund av Naturvårdsverkets överdrivna tolkning av EU:s avfallsdirektiv är det inte längre tillåtet för privatpersoner att elda trädgårdsavfall på sin mark. Det är ytterligare ett bevis på att svenska myndigheter övertolkar EU-regler på ett absurt sätt. Självfallet ska det vara tillåtet att elda ris och löv på sin egen tomt, skriver Tomas Tobé.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

EU får ofta kritik för att man lägger sig i människors liv och försöker detaljstyra vardagen. Ibland är kritiken befogad, men ofta handlar det om att svenska myndigheter övertolkar EU-regler och gör dem krångligare än vad som faktiskt är nödvändigt.

Det senaste exemplet på detta är EU:s avfallsdirektiv. Syftet med direktivet är visserligen vällovlig eftersom man vill att alla medlemsstater ska se till att mer avfall återvinns. Men när Naturvårdsverket tolkar regelverket blir det märkligt.

Myndigheten har nämligen tolkat direktivet som att både hushåll och företag ska omfattas av ett totalt eldningsförbud. I praktiken betyder tolkningen att det sedan årsskiftet är förbjudet att elda ris eller löv i den egna trädgården.

ANNONS

Helt absurt

Det här är naturligtvis helt absurt. Just nu ägnar många svenskar helgerna åt att rensa upp och städa i trädgården. Ris och löv samlas i en hög som ska bli till en vårbrasa. Den här traditionen sitter så djupt i oss att vi till och med firar in våren med just brasor på Valborgsmässoafton.

Tyvärr tycks Naturvårdsverkets handläggare sakna både proportioner och känsla när man föreslår att vårbrasorna ska förbjudas. Tack och lov kan kommunerna upphäva totalförbudet mot eldning av trädgårdsavfall genom egna lokala beslut. Jag uppmanar därför alla kommuner att genast fatta kloka beslut som återigen tillåter privatpersoner att elda trädgårdsavfall.

Moderaterna tror på individens förmåga att ta ansvar och anser därför att det finns gränser för vad politiken ska reglerna och inte. Framför allt har vi svårt att förstå varför byråkrater ska försöka lösa problem som inte finns. Att en villaägare eldar upp lite ris eller löv på sin egen tomt är helt oproblematiskt, och ska självfallet inte förbjudas vad än någon myndighets byråkrater tycker. Nu ser regeringen över hur regelverket om eldning av trädgårdsavfall kan bli tydligare för att undvika dessa oönskade konsekvenser.

Nu måste alla kommuner snabbt fatta beslut som upphäver Naturvårdsverkets totalförbud

Men hela förloppet som lett fram till denna överdrivna tolkning visar hur usla vi i Sverige är på att implementera nya EU-direktiv och förordningar till vår fördel. Alldeles för ofta ägnar sig svenska myndigheter åt en slags myndighetsaktivism där man alltid försöker införa beslut från Bryssel på skarpast möjliga sätt, oavsett vilka konsekvenser det får här hemma i Sverige.

ANNONS

Aktivismen resulterar i att regelbördan för svenska privatpersoner och företag växer på ett orimligt sätt, och den ställer regeringar inför problem.

I stället för att återigen övertolka ett EU-direktiv behöver Sverige rensa upp i den djungeln av detaljregleringar som vi inte är ålagda att följa. En sådan uppresning skulle göra livet lättare för många svenska företag, och det är välkommet att regeringen har sjösatt ett förenklingspaket för enklare företagande och förbättrad konkurrenskraft.

Men innan det är gjort är Moderaternas hållning glasklar; självfallet ska du fortfarande få elda upp ditt trädgårdsavfall på tomten. Nu måste alla kommuner snabbt fatta beslut som upphäver Naturvårdsverkets totalförbud.

Tomas Tobé (M), toppkandidat till Europaparlamentet

ANNONS