Hedersvåldet har ursäktats

Det gläder oss att Fi erkänner hedersvåld som ett problem. Vi hoppas att ni också ser att det inte bara handlar om patriarkat eller om mäns våld mot kvinnor. Det är större än så, skriver Karin Poulsen och Åsa Keim, Liberala kvinnor.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Hedersvåld, 12/7

Hedersvåld sanktioneras av familjen. Flickor könsstympas, oskuldskontrolleras, gifts bort i unga år, förbjuds att gå ut. Männen styr, men även kvinnor är förövare när de blundar för flickors ofrihet. Det är en kollektiv acceptans. Vi måste våga göra upp med medeltida traditioner och könsrollstänkande som låser in och gör kvinnor – och även unga män – till offer.

Fadime och Pela mördades för mer än 15 år sedan och sedan dess har en tystnadskultur och ängslighet lagts som en våt filt över frågan om hederskultur. Liberala Kvinnor har mer än en gång kallats rasister och kulturimperialister när vi krävt alla flickor och kvinnors lika rätt att själva bestämma över sina liv, kroppar och sexualitet.

ANNONS

Män och kvinnors rätt att leva under samma villkor är kompromisslös. Lagstiftningen finns, men allt för länge har religionsfriheten setts som överordnad. Allt för länge har hedersvåldet ursäktats. Allt för länge har vänsterfeminister hävdat att ”de vill ha det så”, när små barn och unga flickor beslöjats. Liberala Kvinnor tar avstånd från alla former av kulturrelativism som legitimerar traditionellt och religiöst förtryck. Lagstiftningen behöver tydliggöras och skärpas.

Skolan ska vara en frizon

Utbildning är grundbulten för ett demokratiskt och fritt samhälle. Det är inte acceptabelt att kunna bo ett helt liv i ett land utan att göra sig förstådd, kunna ta till sig information eller gå till en vårdcentral utan tolk. Det bäddar, tveklöst, för utanförskap. Samhällsorientering, med särskilt fokus på jämställdhet och föräldrars ansvar, måste vara obligatorisk för nyanlända och medborgarskapets betydelse lyftas genom obligatorisk utbildning i svenska.

Liberala Kvinnor bejakar mångfald, men inte till priset av individens frihet. Grunden är en sekulär stat och skolan ska vara frizonen där alla möts på lika villkor. Därför säger Liberala Kvinnor nej till religiösa friskolor. Vi vill också att små barn i skolan ska vara slöjfria tills de kan göra medvetna val, vid 9-12 års ålder, då man i normalfall anser att hänsyn ska tas till barns vilja. Bidrar vi till slöjbeklädda småflickor, bidrar vi också till att befästa ett uråldrigt synsätt.

ANNONS

Vi motsätter oss könsseparering, i skolor, badhus och andra offentliga miljöer. I ett av världens mest jämställda länder umgås män och kvinnor på lika villkor. Allt annat är en tillbakagång.

Karin Poulsen

Liberala Kvinnor, ordförande Norra Älvsborg, ledamot centralstyrelsen

Åsa Keim

Liberala Kvinnor, ordförande Göteborg

ANNONS