Hederskultur har ingen plats i Sverige

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

|

Tusentals flickor och pojkar som lever i Göteborg tillåts inte att bli kära i vem de vill, de får inte umgås med vem de vill, de riskerar bli bortgifta och familjen kontrollerar varje steg de tar. Så ser verkligheten ut för ett stort antal ungdomar i Göteborg. Parallellsamhällen med egna normer och regler om rättsskipning har tryckt undan rättsstaten och liberala frihetliga värderingar. Det visade organisationen Varken kuvad eller Hora i en undersökning där 78 procent av flickorna i undersökningen svarade att de är hårt kontrollerade av sina familjer och starkt begränsade i valet av partner. Vi måste försvara deras frihet.

Måste tas på fullaste allvar

GP har i en artikelserie belyst hedersförtrycket i Sverige. De visar på hur det utbredda hedersförtrycket berövar unga flickor och pojkar rätten att leva sina liv i frihet. 527 tragiska och unika livshistorier som vi måste ta på fullaste allvar. Vi måste ta till de politiska verktyg som krävs för att stävja utvecklingen. Vi måste också ha ett fungerande rättssamhälle, myndigheter och politiker som klarar att stå upp för detta.

Liberalerna har sedan många år tillbaka varnat för den här utvecklingen. Vi har talat om hur flickor men också pojkar begränsats i sin frihet att välja partner, kläder, utbildning och jobb – friheten och rättigheten att välja sin väg i livet. Nyamko Sabuni, tidigare riksdagsledamot och jämställdhetsminister för Folkpartiet, lyfte frågan i början av 2000-talet och mötte kraftigt motstånd. När vi tog initiativ till att kartlägga det hederskulturella förtrycket i Göteborg möttes vi också av motstånd.

När Amineh Kakabaveh lyfte hedersfrågan möttes hon av kalla handen av sitt eget parti, Vänsterpartiet, med efterföljande krav på att lämna partiet. Som grundare till organisationen Varken hora eller kuvad är hon en av förkämparna mot hederskulturen i Sverige. Vänsterfeministen Maria Hagberg valde att driva frågan om hedersförtrycket i Fi men blev då motarbetad och anklagad för rasism. Gemensamt för dessa partier är att de väljer att relativisera förtrycket, inte motarbeta det.

Drar alla över en kam

Sverigedemokraterna å andra sidan använder exempel för att generalisera en hel grupp, nämligen muslimerna, som de gärna drar över samma kant när de får chansen. De utnyttjar dessa tragiska händelser för politisk propaganda. Det är inte seriöst och löser inga problem. Inget av dessa partier står upp för den enskilt utsatte individen.

Det handlar om att slå vakt om rättssamhället och allas rätt till frihet och mänskliga rättigheter. Det skickar en glasklar signal om att hederskulturen inte har någon plats i Sverige.

Det innebär att vi på nationell nivå måste införa en straffskärpning som gör att brott med hedersmotiv alltid ska bedömas som grovt. Då skulle brotten prioriteras högre i rättskipningen och offren få rättvisa. Vi måste införa en tydligare lag som skyddar minderåriga flickor från att tvingas leva i barnäktenskap och som förbjuder myndigheter att avstå från att hjälpa ”gifta” barn. Barn och ungdomar som lever i Sverige ska veta att de har demokratiska fri- och rättigheter. Alla ska ha all rätt att välja vilka kläder de ska bära, vilka vänner de ska få ha, välja den utbildning de vill och i framtiden välja det jobb och den karriärväg de brinner för.

Vår tids största jämställdhetsfråga

Alla måste inse att vår tids största jämställdhetsutmaning är det hederskulturella förtrycket och våldet. Det finns fortfarande tusentals tjejer och killar i Göteborg som lever under hedersförtryck och som utsätts för hedersrelaterat våld av sina närmaste. De kontrolleras av sina bröder och föräldrar, av sina släktingar och förvägras det mest grundläggande i sitt liv. Sin frihet. Vi får inte svika dem!

Deras frihet måste vi försvara.

Helene Odenjung (L)

kommunalråd och vice partiordförande

Robert Hannah (L)

riksdagsledamot för Göteborg

Kristina Bergman Alme (L)

2:e vice ordförande i sociala resursnämnden, Göteborg