Vi har markreserver utan att behöva ”skräpa ned” Heden med bebyggelse – speciellt som Heden har historiska förtecken I Göteborgs utveckling, skriver arkitekt Gunnar Werner.
Vi har markreserver utan att behöva ”skräpa ned” Heden med bebyggelse – speciellt som Heden har historiska förtecken I Göteborgs utveckling, skriver arkitekt Gunnar Werner.

Heden ska inte korsas av en spårväg

Att dra ett nytt spårvagnsspår tvärs över Heden kanske kan låta lockande men är minst sagt försåtligt. I värsta fall kan det i förlängningen leda till att dammluckorna öppnas för en ohejdad exploatering av Heden, skriver arkitekt Gunnar Werner.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I GP 30 augusti stod att läsa: ”Nytt spårvagnsspår utreds – ska gå rakt genom Heden” ett initiativ från V och MP där man lyckats förmå byggnadsnämnden att pausa en reservspårväg på Engelbrektsgatan intill – av kostnadsskäl! Genom yrkande på bordläggning från Demokraterna har detaljplanearbetet skjutits på framtiden. Men frågan som väckts är försåtlig genom att det kan locka många beslutsfattare att okritiskt stödja en spårförbindelse över Heden. Skulle så ske och omsättas i ett beslut så är risken överhängande att dammluckorna öppnas för en ohejdad exploatering. Som legitimitet för att bygga kommer man sedan att hänvisa till det beslutade spårvägsspåret!

ANNONS

2016 uppvaktades dåvarande kommunstyrelsen av Gothia Cup, Partille Cup, Göteborgs Fotbollsförbund, Korpen Göteborg med ett programförslag för hur man villa rusta upp Heden till att vara en attraktiv samlingsplats för alla – en grön oas i stadscentrum.

Kommunen inledde därefter en dialogprocess och påbörjade ett detaljplanearbete i syfte att fullborda Heden. Som underlag för detaljplanearbetet fanns den målbild som formulerats av fotbollsrörelsen i samverkan med kultursektorn, fotbollssektorns programförslag samt de synpunkter som kommit fram vid dialogprocessen. Detaljplanearbetet sköts emellertid på framtiden på grund av bristande resurser – förklarade man från fastighetskontoret.

Aningslösa utspel

Tre år har gått sedan dess med ett val 2018 och ny besättning i förvaltningarna. Det kan förklara en brist på kontinuitet inom förvaltningarna varvid det återigen kommer upp aningslösa utspel om att utnyttja Heden – först som spårvägsförbindelse och därefter för att kunna motivera exploatering utifrån utnyttjande av spårdragningen i kombination med det centrala läget.

Det måste finnas ett övergripande ansvar inom kommunledningen att respektera de synpunkter och rekommendationer som kom fram från tunga aktörer inom fotbolls- och idrottsrörelsen, kultursektorn och vid dialogprocessen från 2016 mot att bebygga Heden

Men det måste finnas ett övergripande ansvar inom kommunledningen att respektera de synpunkter och rekommendationer som kom fram från tunga aktörer inom fotbolls- och idrottsrörelsen, kultursektorn och vid dialogprocessen från 2016 mot att bebygga Heden. Det förväntas att utredningen att dra spårväg över Heden läggs ned och att man successivt avslutar alla provisorier för att utveckla Heden till en stadspark för rekreation, idrott, fotboll, olika events samt för familjesamvaro.

ANNONS

Vi har markreserver utan att behöva ”skräpa ned” Heden med bebyggelse – speciellt som Heden har historiska förtecken I Göteborgs utveckling.

Gunnar Werner, arkitekt SAR / MS

ANNONS