Hårt pressade lärare ett problem för hela Sverige

Den ökande ohälsan bland lärare i kombination med en växande lärarbrist har blivit en ohållbar situation. Arbetsmiljön bör stå högst upp på dagordningen, skriver bland andra Elisabeth Mossberg, Lärarförbundet.

ANNONS
|

Uppdrag Granskning i SVT uppmärksammar den 29 januari inställda lektioner på Vättleskolan och konsekvenserna för eleverna. Det är bra att det granskas och att det kan få som följd att det görs något åt de problem vi lärare brottas med dagligen. För problemet är betydligt större än bara närvarostatistik och inställda lektioner på en skola. Grundproblemet är den höga sjukfrånvaron och anledningen till varför lärare blir sjuka.

Att som i reportaget bara hänga ut en rektor kommer inte att hjälpa vare sig elever eller lärare. Arbetsgivaren behöver i stället ta itu med lärarnas arbetsmiljö och den tuffa arbetssituation som leder fram till de höga sjuktalen.

ANNONS

Överbelastade

En färsk undersökning som Lärarförbundet gjort i samarbete med Novus, visar att 34 procent av lärarna inte hinner med stora delar av sitt uppdrag. Ytterligare 55 procent anger att de inte hinner med delar av sitt uppdrag. Det betyder att nio av tio lärare med andra ord inte fullt ut hinner med sitt uppdrag under ordinarie arbetstid.

Lärare, precis som andra yrkesgrupper, behöver tid för sitt uppdrag – men i takt med att arbetsuppgifterna ökar förväntas lärare springa allt snabbare och utföra mer jobb på samma arbetstid. Resultatet blir att allt för mycket av lärares fritid ägnas åt jobb och att sjukskrivningarna ökar. Enligt Arbetsmiljöverket är det bara hälften av alla arbetsplatser inom skolan som arbetar systematiskt med att förebygga stress, enligt Arbetsmiljöverket.

Växande lärarbrist

Det svenska skolsystemet är sedan flera år tillbaka hårt ansträngt av stora pensionsavgångar samtidigt som alltför få unga valt att utbilda sig till lärare. Stora barngrupper, elever som inte får den undervisning de har rätt till och hög arbetsbelastning för befintliga lärare är såklart en konsekvens av lärarbristen. Skolverkets nya prognos visar att dagens stora lärarbrist kommer att växa till cirka 80 000. Det är inte hållbart! Arbetsmiljön borde stå högst på dagordningen för arbetsgivare och politiker.

ANNONS

Problemet med inställda lektioner på grund av lärarbrist och ohälsa bland lärare är inte en isolerad företeelse på en skola i Göteborg. Det är ett problem för hela Sveriges nutid och framtid.

Elisabet Mossberg

ordförande Lärarförbundet Göteborg

Terje Adkins

huvudskyddsombud Angered, Lärarförbundet Göteborg

Johanna Jaara Åstrand

förbundsordförande Lärarförbundet

ANNONS