I skarp kontrast mot de två andra storstadsregionerna i landet vill Västra Götaland satsa stort på investeringar i nya vägprojekt och blygsamt på kollektivtrafik och cykling, skriver Svenska Naturskyddsföreningen.
I skarp kontrast mot de två andra storstadsregionerna i landet vill Västra Götaland satsa stort på investeringar i nya vägprojekt och blygsamt på kollektivtrafik och cykling, skriver Svenska Naturskyddsföreningen.

Har ni redan glömt era klimatlöften?

Den 30 januari läggs den hårt kritiserade tolvårsplanen för Västra Götalandsregionens trafikinfrastruktur fram för beslut i regionfullmäktige. Vi uppmanar ledamöterna att tänka om och hålla sina löften att agera föregångare i klimatomställningen, skriver Svenska Naturskyddsföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Många av de absolut viktigaste besluten för att vårt samhälle snabbt skall kunna ställa om i riktning mot klimatmässig hållbarhet ligger på lokal och regional nivå. Trafiken, bostadsbyggandet, livsmedelsproduktionen och våra konsumtionsmönster påverkas alla starkt av hur vår närmiljö utformas. Därför är det nödvändigt att lokala och regionala beslutsfattare inser vidden av sitt ansvar i klimatfrågan.

Mot bakgrund av detta har det varit mycket glädjande att ta del av Västra Götalandsregionens och Länsstyrelsens gemensamma klimatstrategi, kallad Klimat 2030, som visar hur regionen skall agera som nationell föregångare och bli fossiloberoende till år 2030. Planen genomsyras av offensivt tänkande och ambitiösa målsättningar, många helt i linje med Naturskyddsföreningens klimatpolicy. Föreningens remissvar på strategin var därför övervägande positivt. Vi är också glada oss över att föreningen, genom sin generalsekreterare, nu ingår i det nybildade regionala klimatrådet.

ANNONS

En skärande dissonans

Det verkliga värdet av en strategi avgörs dock helt av huruvida den sätts i verket. Utan praktiska, och ibland svåra, politiska beslut är aldrig så välformulerade och klatschigt designade policydokument inte mer värda än en kedjerökares nyårslöfte. Och det är tyvärr en sådan liknelse som krävs för att beskriva den skärande dissonansen mellan Klimat 2030-löftena och den regionala trafik-infrastrukturplan för åren 2018–2029 som regionfullmäktige ska rösta om den 30 januari.

Trafiken är en av de stora källorna till klimatutsläpp och kräver radikala grepp för att göras hållbar. Klimat 2030-strategin har också mycket riktigt en omställning av transportsektorn som en av sina fyra hörnstenar. Men det är svårt att begripa hur samma myndighet som står bakom klimatstrategin parallellt kan utveckla en trafikplan som så till den grad biter sig fast i gamla ohållbara prioriteringar som den som regionfullmäktige nu ska rösta om: i skarp kontrast mot de två andra storstadsregionerna i landet vill Västra Götaland satsa stort på investeringar i nya vägprojekt och blygsamt på kollektivtrafik och cykling (se figur 1).

Ses som ett tankeexperiment

På begäran av bland andra Länsstyrelsen har även ett så kallat klimatalternativ utarbetats som utgår från att regionens egna uttalade klimatmål skall klaras av. I figur 2 ser vi hur drastiskt detta alternativ skiljer sig från tidigare prioriteringar och hur regionens förslag ner till minsta procent väljer att gå i de gamla hjulspåren. Klimatalternativet redovisas visserligen i slutet av förslagsskrivelsen, men avfärdas i samma andetag som "ett teoretiskt alternativ som utgår från att planen ska ta sitt ansvar för att klara klimatmålen". Regionens språkbruk är avslöjande: att den egna klimatstrategin skulle tas på allvar i detta synnerligen viktiga styrdokument ser man som ett rent tankeexperiment.

ANNONS

Svidande kritik

Regionens inkonsekvens i frågan har inte passerat ouppmärksammad. Naturvårdsverkets kritik har varit svidande: eftersom de ser planen som oförenlig med den nya klimatlagen vill verket att den skrivs om. Länsstyrelsen, parhästen i Klimat 2030-arbetet, framhåller att planen inte uppfyller Miljöbalkens bestämmelser och att det förespråkade alternativet "ligger långt ifrån möjligheten att kunna uppfylla de klimatmål som det bedöms rimligt att planen skall klara". Från Naturskyddsföreningens sida känner vi också en djup oro över att regionen med denna tolvåriga plan riskerar försitta en dyrbar chans att styra om våra infrastruktursatsningar i en hållbar riktning – och detta fastän alla vet hur knapp tiden är.

Därför vänder vi oss nu till alla regionfullmäktiges ledamöter med uppmaningen att inte anta den föreslagna trafikinfrastrukturplanen för 2018–2029, utan att i stället förorda att den omarbetas för att bättre harmoniera med Klimat 2030-strategin.

Dan Baeckström

sammankallande, Naturskyddsföreningens klimatgrupp, Göteborg

Lena Nilsson

ordförande, Naturskyddsföreningen i Göteborg

Ingegerd Borg-Saviharju

ordförande, Naturskyddsföreningen i Södra Älvsborg

B Ingvar Andersson

ordförande, Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg

Boel Lanne

ordförande, Naturskyddsföreningen i Bohuslän

Ulla Kjellander

ordförande, Naturskyddsföreningen i Skaraborg

Karin Lexén

generalsekreterare, Naturskyddsföreningen samt ledamot av Västra Götalandsregionens och Länsstyrelsens klimatråd

ANNONS