"Hamnstrejken skadar den svenska modellen"

DEBATT: Den pågående strejken i Göteborgs hamn drabbar hamnarbetarna, Göteborg och hela den svenska exportnäringen. Och skadar den svenska modellen, skriver Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar.

ANNONS
|
 
    <strong>Joakim Ärlund</strong>, vd Sveriges Hamnar
Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar

Den svenska modellen – där fack och arbetsgivare förhandlar fram löner och villkor – har för- och nackdelar, men fungerar för det mesta bra. Modellen brister däremot när flera fackföreningar – som på APM Terminals i Göteborgs hamn – kräver förhandling och representation. Det sätter arbetsgivaren i en omöjlig situation. Problemet drabbar hamnarbetarna, Göteborg och hela den svenska exportnäringen.

Just nu pågår en strejk på APM Terminals i hamnen i Göteborg. Detta trots att arbetsgivaren följer lag och kollektivavtal. Skälet till att hamnen ändå utsätts för en strejk är att en annan fackförening än den arbetsgivaren har kollektivavtal med kräver ett eget, separat kollektivavtal.

ANNONS

Orimlig situation

Situationen är orimlig. Genom att underteckna ett kollektivavtal – där arbetstagare och arbetsgivare har kommit överens om löner och andra villkor – försäkrar sig medarbetarna om goda villkor och arbetsgivaren om fredsplikt, det vill säga frånvaro av strejk. Men eftersom det i hamnen i Göteborg finns två konkurrerande fackförbund räcker det inte med att komma överens med bara en motpart.

Sveriges Hamnar har tecknat kollektivavtal med Transportarbetareförbundet för Sveriges samtliga hamnar.

Detta till trots har APM Terminals gett förmåner till det andra fackförbundet – Hamnarbetarförbundet – trots att detta inte föreskrivs i lagen i syfte att skapa ett gott samarbetsklimat. Denna utsträckta hand från arbetsgivaren har nu besvarats genom en omfattande strejk där Sveriges i särklass största hamn – med avgörande betydelse för svensk exportindustri – stängs två dagar denna vecka.

Arbetstillfällen hotas

Hamnarbetarförbundets krav avviker från det normala på arbetsmarknaden och är mer långt gående än svensk lagstiftning. Resultatet är försämrad service till hamnens kunder, vars produktion riskerar att bromsas och därmed leda till förlorade arbetstillfällen och lägre tillväxt för hela Sverige. Strejken bidrar också till att konkurrenskraft för miljövänliga transporter minskar. På sikt hotas även arbetstillfällen i hamnen i Göteborg då andra hamnar – i många fall utanför Sverige – kan bli aktuella om kostnader och risker för kunderna blir för stora.

ANNONS

Mot bakgrund av att de krav som facket strejkar för och att bolaget redan har ett kollektivavtal måste åtgärderna betraktas som oproportionerliga. Varje strejkdag innebär kostnader i mångmiljonklassen.

Skadar förtroendet

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har både för- och nackdelar, men måste nog ändå betraktas fungera bra överlag och i de flesta fall. I detta fall är det dock uppenbart att modellen brister. Det är inte rimligt att en arbetsgivare som erbjuder goda villkor och sköter sina åtaganden i enlighet med såväl lagstiftning som kollektivavtal ska kunna utsättas för denna typ av omfattande stridsåtgärder.

Möjligheten att använda strejkvapnet så oproportionerligt och till så stor skada som här skadar förtroendet för den svenska modellen.

Joakim Ärlund

vd Sveriges Hamnar

ANNONS