Mattias Dahl, vd Transportföretagen och Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar
Mattias Dahl, vd Transportföretagen och Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar

Hamnkonflikten hotar svensk ekonomi

Hamnarbetarförbundets nya strejkvarsel visar på behovet att snabbt få ny lagstiftning på plats, skriver Transportföretagen och Sveriges Hamnar.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Sveriges Hamnar har de senaste veckorna mötts av en hagelstorm av konfliktvarsel från Hamnarbetarförbundet. Hittills har hela 25 konfliktvarsel lagts, bland annat mot Göteborg, och Hamnarbetarförbundet hotar med fler.

Under hösten erbjöds Hamnarbetarförbundet ett andrahandsavtal jämte det redan befintliga Hamn- och stuveriavtalet som Sveriges Hamnar tecknat med Transport. Ett sådant avtal skulle ge Hamnarbetarförbundet kollektivavtalsbärande facklig status vilket bland annat berättigat dem till facklig tid och möjlighet att påverka i arbetsmiljöfrågor. Men de tackade nej och avbröt förhandlingen.

Om de konfliktvarsel som nu utlysts inte dras tillbaka inleder Hamnarbetarförbundet sina konfliktåtgärder från och med den 23 januari.

En konsekvensanalys av Hamnarbetarförbundets tidigare konfliktåtgärder i Göteborg visade att kostnaderna för dessa uppgick till 4,5 miljarder kronor, enbart under 2017.

Hamnarbetarförbundets strejker hotar att slå hårt mot berörda hamnar vilket i sin tur drabbar de företag som skeppar sina varor. I förlängningen drabbas hela Sverige och alla som är beroende av svensk ekonomi. En konsekvensanalys av Hamnarbetarförbundets tidigare konfliktåtgärder i Göteborg visade att kostnaderna för dessa uppgick till 4,5 miljarder kronor, enbart under 2017.

ANNONS

Hamnarbetarförbundet har tyvärr deklarerat att de avser att fortsätta varsla om nya strejker samt att dessa kommer att trappas upp i omfång och volym. Det riskerar att bli en dyr konflikt för samhället och därför är det viktigt den inte får fortsätta.

De strejker som Hamnarbetarförbundet varslat är strejker men de kommer att förhindra arbetet under de dagar strejkerna äger rum. Sveriges Hamnar har beslutat att lockouta de strejkande Hamnarbetarförbundets medlemmar hela dagen. Självklart riktas lockouten enbart mot dem som är medlemmar i Hamnarbetarförbundet.

Vi kommer inte att låta Hamnarbetarförbundet hota svensk ekonomi eller Sveriges hamnars relation med LO-förbundet och det avtal som redan är ingått med dem.

Sveriges Hamnars lockouter är nödvändiga försvarsåtgärder. Vi kommer inte att låta Hamnarbetarförbundet hota svensk ekonomi eller Sveriges hamnars relation med LO-förbundet och det avtal som redan är ingått med dem. Det är nämligen vad som hotar om man bryter mot den svenska modellen genom att teckna parallella kollektivavtal.

Transport har organiserat hamnarbetare allt sedan hamnarbetare började organisera sig och Transport organiserar flest hamnarbetare i Sverige. Kollektivavtalet mellan Transport och Sveriges Hamnar, Hamn- och stuveriavtalet, är ett av de äldsta på svensk arbetsmarknad. Hamnarbetarförbundet har i 45 år utmanat den ordningen med konflikthot, vilket är en attack på hela den svenska arbetsmarknadsmodellen. Den modellen bygger på ett kollektivavtal för varje bransch och lika villkor för alla anställda. Konkurrerande fackföreningar, som inte undertecknat det befintliga kollektivavtalet, kan uppnå fulla fackliga rättigheter genom att ingå andrahandsavtal som ger tillgång till samtliga rättigheter och förmåner som följer av kollektivavtalet.

ANNONS

Arbetsgivare som är bundna av det för deras bransch gällande kollektivavtalet måste få skydd mot strejker från andra fackförbund än det kollektivavtalsbärande förbundet.

Hamnarbetarförbundet har konstant vägrat att teckna ett sådant avtal. De har också sagt nej till de lösningar som erbjöds dem av medlarna från det statliga medlingsinstitutet under 2017. Hamnarbetarförbundets agerande visar på behovet att snabbt få ny lagstiftning på plats. Arbetsgivare som är bundna av det för deras bransch gällande kollektivavtalet måste få skydd mot strejker från andra fackförbund än det kollektivavtalsbärande förbundet. Ett sådant lagförslag är ute remiss och det är nu viktigt att den nya regeringen färdigställer förslaget och ger det till riksdagen.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har tjänat Sverige väl och vi har inte råd att förlora den modellen och ersätta den med osäkra förutsättningar.

Mattias Dahl

vd Transportföretagen

Joakim Ärlund

vd Sveriges Hamnar

ANNONS