Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar
Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar

Hamnfyran har skapat ett moment 22

Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér hävdar i sitt inlägg på GP Debatt att förbundet ”står beredda att teckna avtal”. Påståendet brister i trovärdighet, skriver Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Joakim Ärlund,</strong>vd Sveriges Hamnar
Joakim Ärlund,vd Sveriges Hamnar

Replik

Hamnkonflikten, 19/1

På begäran av APM Terminals, företrädda av Sveriges Hamnar, och Hamnarbetarförbundet avdelning 4 begärdes i slutet av 2016 medling i frågan om avtalsläget i containerterminalen. Innan medlare kopplades in hade naturligtvis många samtal förekommit mellan parterna. De erfarna medlare som Medlingsinstitutet utsåg arbetade i sju månader och föreslog Hamnfyran flera avtalslösningar som skulle givit dem avtalsbärande status och samma fackliga rättigheter och skyldigheter som Transportarbetareförbundet, men Hamnfyran tackade nej. Svaret på Eskil Rönérs inlägg i GP är att det knappast har saknats chanser för Hamnarbetarförbundet att bevisa att man är konstruktiva.

"Har växt till att omfatta allt"

ANNONS

Efter att den långa medlarinsatsen upphörde i juli förra året lämnade medlarna en rapport om sitt arbete. I den kan man bland annat läsa:

”I snart sex månader har vi med olika intensitet försökt identifiera en fast utgångspunkt för medlingsarbetet. Det har inte lyckats. Såsom tvisten initialt presenterades av Hamnfyran går den i dag knappast, att med våra ögon känna igen! Från början presenterades sex punkter. Vissa av dem var mer allmänt hållna och våra försök att få fram begripliga preciseringar har misslyckats. Såsom vi ovan försökt beskriva har konflikten i våra ögon växt till att omfatta allt! Avtalsprinciper, avtalsinnehåll, arbetsorganisation, driftsledningsfrågor med mera – ja, hela hamnens verksamhet”.

Ingen korrekt verklighetsbeskrivning

När Hamnarbetsförbundet påstår att arbetsgivarparten ”står i vägen” för en fungerande och blomstrande hamn är naturligtvis inte heller det en korrekt beskrivning av verkligheten.

I samtliga förslag som medlarna lade fram förklarade APM Terminals, företrädda av Sveriges Hamnar, att de går medlarna till mötes. Ingen gång gjorde Hamnfyran detsamma. Att medlarna gav upp sommaren 2017 var beklagligt när man ser på vilka konsekvenser som hamnkonflikten innebär för Göteborgs Hamn, för det svenska näringslivet och för Sveriges ekonomi. Utgången av medlingsarbetet hade möjligen kunnat bli en annan om den konstruktiva inställning som Eskil Rönér skriver om också hade funnits i de verkliga samtalen.

ANNONS

Hamnarbetarförbundets brist på konstruktivitet har försatt arbetsgivaren i en moment 22-liknande situation. Medlarna skriver i sin slutrapport att: ”Vår medlarroll utvecklas alltmer till att vi blir samtalsterapeuter”. Inte undra på att lagstiftaren vill påskynda en lösning.

Joakim Ärlund

vd Sveriges Hamnar

ANNONS