Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar
Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar

Hamnarbetarförbundet vill inte ha ett kollektivavtal

Avtalsförslagen från medlarna innebär att Hamnarbetarförbundet får igenom samtliga sina krav i konflikten i Göteborgs hamn. Men man väljer att avvisa budet trots att man säger sig vilja stå upp för den svenska modellen, skriver Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Göteborgs hamn, 9/11

Hamnarbetarförbundets avdelningsordförande Peter Annerback skriver om konflikten i Göteborgs hamn. Konflikten berör såväl den svenska arbetsmarknadsmodellen som Sveriges viktigaste transportled för export och import av varor.

Den svenska modellen har varit framgångsrik för att skapa trygghet och välstånd. En viktig faktor i detta är att Sverige har haft ett jämförelsevis litet antal strejker och konflikter på arbetsmarknaden.

Kollektivavtalen är en hörnsten i den svenska modellen. Systemet bygger på att grundvillkoren för företagen och arbetstagarna i en bransch ska vara konkurrensneutrala. Det största fackförbundet i en bransch möter arbetsgivarna i kollektivavtalsförhandlingar om vilka spelregler som ska gälla för branschen.

ANNONS

Påstår sig vara för

Hamnarbetarförbundets Peter Annerback påstår sig vara en vän av modellen men har samtidigt konsekvent avvisat alla kollektivavtalsförslag. De faktiska handlingar han står bakom tyder på att han gör allt för att undvika vara en del av den svenska modellen. I syfte att ytterligare stärka den svenska arbetsmarknadsmodellen har ett statligt medlingsinstitut inrättats. Medlingsinstitutet ska underlätta en förtroendefull och fredlig lösning av konflikter på arbetsmarknaden med hjälp av medling. De förslag som kommit från dessa medlare har Peter Annerback avvisat.

En framgångsrik utveckling av hamnverksamheten hade underlättats av den stabilitet som kännetecknar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Om Hamnarbetarförbundet på allvar hade varit intresserade av att medverka till detta, vilket Annerback påstår i sitt debattinlägg, är det svårt att förstå varför redan de valt att avvisa alla förslag som leder dit.

Full acceptans

Hamnarbetarförbundet säger sig värna om den svenska modellen. Medlarnas förslag innebär full acceptans av den svenska modellen. Det skulle ge Hamnarbetarförbundet möjlighet att påverka arbetet i hamnen genom bland annat rätt till MBL-förhandlingar, rätt till styrelserepresentation, rätt till fackligt arbete på betald tid, rätt att utse skyddsombud och rätt till löpande information om verksamheten med mera. Hamnarbetarförbundet skulle få tillång till detta genom att underteckna kollektivavtalet, vilket man alltså tydligt valt att inte göra.

ANNONS

Det är inte trovärdigt att som Annerback påstå att man vill lösa frågor förhandlingsvägen, när man till och med avvisat alla förslag från de oberoende medlarna. Om man valt att underteckna kollektivavtalet hade arbetsgivaren blivit skyldig att förhandla med Hamnarbetarförbundet, men man har alltså valt att inte teckna kollektivavtal.

Skapar trygghet

Annerback tar upp att trygghet får medarbetare och företag att växa. Varför tecknar han då inte kollektivavtal? Kollektivavtalet skapar just trygghet, både för arbetstagare och för arbetsgivare.

Avtalsförslagen från medlarna innebär att Hamnarbetarförbundets får igenom samtliga krav så som de anger i artikeln på GP Debatt. Avtalsförslagen bygger på den princip som gjort Sverige så framgångsrikt de sista hundra åren – inflytande genom starka kollektivavtal som skapar trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Vi tror på den svenska modellen och vi vill gärna utveckla den. Men vi vill inte utsätta den för oklara experiment.

Joakim Ärlund

vd Sveriges Hamnar

ANNONS