Halverad rehab ökar lidandet

Samtidigt som den psykiska ohälsan blir allt större drar Västra Götalandsregionen ned på den fysioterapeutiska behandlingen av dessa patienter. Detta orsakar ökat lidande, längre vårdköer och fler sjukskrivningar, skriver bland andra fysioterapeuterna Helena Löwen-Åberg och Ulf Åberg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

På fem år har den psykiska ohälsan ökat med 111 procent. Ökningen är 3-4 gånger snabbare jämfört med andra sjukdomar. Under 2016 stod psykisk ohälsa för 49 procent av det totala sjukskrivningstalet i Västra Götalandsregionen (VGR). Det placerar regionen på andra plats i riket.

Inom VGR finns det 231 fysioterapeuter som har samverkansavtal med VGR. Endast fem procent av dessa jobbar med psykisk ohälsa. Avtalet regleras av Lagen om fysioterapi 1993:1652 (LOF) som är under modernisering. Behandlingen är remissfri och ingår i högkostnadsskyddet.

Verktyg mot stress

Fysioterapeutisk behandling, strävar efter att rehabilitera fysisk och psykisk ohälsa. Vi arbetar med motivation för sunda levnadsvanor. Patienten får verktyg i stress- och spänningsreglering samt kunskap att hantera utmattningssyndrom, smärta, ångest, nedstämdhet, sömnproblem, tinnitus och yrsel.

ANNONS

Vården på primärvårdsnivå kräver alltmer specialisering och spetskompetens, även inom fysioterapi. Två förutsättningar för en framgångsrik rehabilitering av denna patientgrupp är tid och trygghet. Regionen har aviserat en striktare tillämpning av LOF vilket medför att tiden per tillfälle kommer att halveras samt att antal behandlingstillfällen begränsas.

De som kommer att drabbas hårdast av detta är bland annat patienter med psykisk ohälsa. En patient med ångest kan inte tillgodogöra sig ett behandlingstillfälle på 25 minuter. En patient med utmattningssyndrom behöver kontinuerlig kontakt under mer än ett halvår för att tillfriskna.

Orsakar ökat lidande

Våra väntetider är redan för långa och vi befarar att de kommer att bli ännu längre om regionen stryper våra förutsättningar. Vårdbehovet hos dessa patienter kommer att öka i samma omfattning som deras lidande. De kommer att belasta andra vårdnivåer. Riskerna är att det individuella lidandet och sjukskrivningstider ökar.

Vi uppmanar nu socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S), Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt ledande folkvalda sjukvårdspolitiker i Västra Götaland och Sverige att ge oss förtroendet att tillhandahålla den rehabilitering som ger effekt.

Helena Löwen-Åberg

Ulf Åberg

Hedvig Kjellin

Elisabeth Karlsson

ANNONS

Emma Rosén

Kia Thomsen

Jeanette Steen

leg fysioterapeuter med inriktning psykisk ohälsa

ANNONS