Håll nazisterna borta från vår synagoga

På viktigaste dagen i den judiska kalendern, Jom Kippur, har Polisen fattat beslut om att Nordiska Motståndsrörelsen ska få marschera genom Göteborg enbart ett stenkast från synagogan. Detta väcker rädsla och obehagliga associationer. Låt nazisterna hålla till i periferin. Det är där de hör hemma, skriver Judiska församlingarna i Stockholm och Göteborg.

ANNONS
|

Den 27 september 2016 var en viktig dag för de svenska judarna. För första gången skulle Umeås judar få en egen plats att samlas på. Judiskt liv i Sverige, som annars är centrerat kring de tre största städerna, skulle nu få ett utrymme i Västerbotten. Glädjen var dock kortvarig, i april 2017 meddelade Judiska Föreningen i Umeå att den inte längre vågar använda sin nya lokal. Anledningen var skadegörelse och hot från stadens nynazister.

Den som följt med i nyhetsrapporteringen under de senaste åren kan knappast ha undgått hur nazistiska rörelser som Nordiska Motståndsrörelsen ökat sin närvaro i Sverige. Vad som kanske inte är lika bekant är hur detta påverkar de minoriteter – nyanlända flyktingar, romer, homosexuella och judar– som närmast berörs av deras hatiska retorik. Inte minst för oss judar medför de svenska nazisternas ökade närvaro en betydande oro.

ANNONS

Vidrig retorik

De judiska församlingarna i Sverige består till mycket stor del av Förintelseöverlevande samt deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Att människor, som en gång överlevt Förintelsens fasor, återigen ska behöva bevittna nazisters stöveltramp och vidriga antisemitiska retorik är otroligt traumatiskt och kan inte accepteras.

Den 30 september i år infaller den viktigaste dagen i den judiska kalendern, Jom Kippur, Försoningsdagen. En dag på året då många judar som normalt inte går i synagogan samlas där. På denna dag har Polisen fattat beslut om att den nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen ska få marschera genom Göteborg enbart ett stenkast från synagogan. Förutom en rädsla för vår egen säkerhet, väcker detta obehagliga associationer för oss judar. Under Förintelsen var det inte ovanligt att de tyska nazisterna valde att utföra sina grymma aktioner på de viktigaste dagarna i den judiska kalendern.

Anpassa demonstrationsvägen

I Sverige gäller demonstrationsfrihet. Det innebär en frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats. Denna rättighet är viktig och tillkommer även nazister. Vad som dock inte får glömmas bort är att denna rättighet inte är absolut. Redan av vår grundlag framgår att demonstrationsfriheten får inskränkas med hänvisning till ordning och säkerhet.

Det finns alltså en möjlighet för den tillståndsgivande myndigheten – Polisen – att anpassa demonstrationsvägen. Detta är särskilt viktigt givet faktumet att demonstrationen äger rum på det judiska årets viktigaste dag. Till skillnad från demonstrationsfriheten, är nämligen religionsfriheten – friheten att tillsammans med andra utöva sin religion – absolut. Mot denna bakgrund kommer Judiska Centralrådet i Sverige att överklaga Polisens beslut till Förvaltningsrätten.

ANNONS

I slutändan handlar detta om vilket typ av samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett samhälle som gör sitt yttersta för att gå nazister till mötes eller vill vi ha ett samhälle som värnar om skyddet för sina minoriteter? Vi vet vilken typ av samhälle som nazisterna marscherar för; ett samhälle där den starke styr och minoriteter förtrycks. Det är ett samhälle som väldigt få vill ha. Därför är det hög tid att våra politiker och myndigheter markerar mot dessa nazister. Låt dem hålla till i periferin. Det är där de hör hemma.

Aron Verständig

ordförande för Judiska Centralrådet i Sverige tillika ordförande för Judiska Församlingen i Stockholm

Allan Stutzinsky

ordförande för Judiska Församlingen i Göteborg

ANNONS