Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bristfälliga utbildningar måste avvecklas. För att lyfta läraryrkets status måste lärarutbildningens kvalitet höjas. Vi föreslår att innehållet anpassas till verkligheten, dagens utbildning är för teoretisk. Den lärarledda undervisningen måste öka. Det måste bli exklusivt att komma in på lärarutbildningen, skriver debattören. Bild: Roald, Berit
Bristfälliga utbildningar måste avvecklas. För att lyfta läraryrkets status måste lärarutbildningens kvalitet höjas. Vi föreslår att innehållet anpassas till verkligheten, dagens utbildning är för teoretisk. Den lärarledda undervisningen måste öka. Det måste bli exklusivt att komma in på lärarutbildningen, skriver debattören. Bild: Roald, Berit

Höj kraven för att få bli lärare

Hälften av lärarutbildningarna underkänns. För att vi ska höja kvaliteten i skolan måste vi få de bästa lärarna. Kräv lägst C-betyg från gymnasiet för att komma in på lärarutbildningen och inför lämplighetstester så att rätt personer väljs ut. Samt gör utbildningen mer praktisk, skriver Roger Haddad, (L)

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Efter förslag från Liberalerna har regeringen nu uppdragit till Universitets-och högskolerådet att föreslå hur krav på C-betyg från gymnasieskolan kan införas för sökande som vill in på ämneslärarutbildningen. Det behövs fler åtgärder för att öka antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna. Men det viktigaste är att fokus flyttas till kvarvaron och genomströmningen. Det vill säga hur många studenter som är kvar på sin utbildning en bit in på sin utbildning, en viktig indikator. Det viktigaste är dock hur många som faktiskt slutför hela lärarutbildningen och tar ut en lärarexamen. Det är dessa personer som sedan ska rekryteras till det viktigaste yrket i landet.

Avhopp ett stort bekymmer

De senaste åren har avhoppen varit ett bekymmer, inte minst den låga kvarvaron på flera viktiga inriktningar. Detta samtidigt som vi har lärarbrist och bekymmer med en pedagogisk segregation-skillnader i elevers tillgång på utbildade behöriga lärare. Universitetskanslersämbetet har det senaste året granskat lärarutbildningarna och resultatet borde vara en varningsklocka. Hälften av utbildningarna underkänns. Bristfälliga utbildningar måste avvecklas. För att lyfta läraryrkets status måste lärarutbildningens kvalitet höjas. Vi föreslår att innehållet anpassas till verkligheten, dagens utbildning är för teoretisk. Den lärarledda undervisningen måste öka. Det måste bli exklusivt att komma in på lärarutbildningen.

Förutom vårt krav på lägst C-betyg från gymnasiet för att komma in på ämneslärarutbildningen i de ämnen man vill undervisa inom vill vi införa ett lämplighetstest.

Vi har studerat erfarenheterna vid Högskolan i Jönköping och ser att avhoppen minskar och att konkurrensen om platserna ökar, men också genomströmningen. I Finland får sökande genomföra ett lämplighetstest, en viktig del i antagningssystemet för att bedöma den sökandes förutsättningar. Vi kommer fortsätta driva detta krav i riksdagen.

Praktiska moment

Även inslaget med övningsskolor där lärarstudenter övar praktiska moment måste utvecklas. Förutom att detta borde permanentas måste målet vara att detta införs på alla lärarutbildningar.

Det viktigaste för lärarutbildningen är inte ännu fler platser eller som vissa partier föreslår sänkta krav för att få bli eller tituleras lärare. Resultatet är tomma platser, ingen konkurrens om platserna och sämre kvalitet och genomströmning. Det första steget för att lyfta läraryrkets status börjar på lärarutbildningen.

Roger Haddad, (L) skolpolitisk talesperson