Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den svenska världsledande satsningen på fossilfri ståltillverkning i projektet HYBRIT visar att vätgas gör det möjligt att ta bort utsläppen även från de största och svåraste utsläppskällorna. Genom vätgasanvändningen kan industrisatsningar dessutom bidra till att balansera elsystemet, eftersom vätgasen kan produceras när elen är billig och sedan lagras innan den används, skriver debattören. Bild: Pontus Lundahl/TT
Den svenska världsledande satsningen på fossilfri ståltillverkning i projektet HYBRIT visar att vätgas gör det möjligt att ta bort utsläppen även från de största och svåraste utsläppskällorna. Genom vätgasanvändningen kan industrisatsningar dessutom bidra till att balansera elsystemet, eftersom vätgasen kan produceras när elen är billig och sedan lagras innan den används, skriver debattören. Bild: Pontus Lundahl/TT

Hög tid att bygga det förnybara vätgassamhället

En storsatsning på förnybar vätgas har potential att lösa flera av våra svåraste utmaningar i energi- och klimatomställningen och kan lägga grunden till ett fossilfria välfärdssamhälle som regeringen vill bygga. Men det kräver höga ambitioner och en sammanhållen strategi för elektrifiering, utbyggnad av förnybar el och produktion av vätgas, skriver Linda Burenius för 100% förnybart.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Klimatkrisen innebär ett existentiellt hot mot mänskligheten. Även om vi lyckas begränsa uppvärmningen till väl under två grader, i linje med Parisavtalet, riskerar kritiska system ”tippa över” och starta en självförstärkande global uppvärmning med extrema konsekvenser.

Enligt en ny rapport från Bloomberg New Energy Finance, BNEF, är världen på väg mot 3,3 graders global uppvärmning vid slutet av århundrandet om vi inte kraftigt ökar takten i klimatomställningen.

Förändra i grunden

Det räcker inte längre att diskutera hur vi successivt kan minska utsläppen från den ena eller andra källan, vi måste i grunden förändra samhället – och det måste gå snabbt.

Bloomberg pekar ut en möjlig väg för att hålla temperaturökningen under två grader. Den bygger på en femdubbling av den globala elproduktionen, främst från vind och sol, där två tredjedelar av elen används för elektrifiering och resterande för att producera vätgas.

Även EU-kommissionen ser förnybar vätgas som en central del av lösningen för att bli klimatneutral. I sin vätgasstrategi räknar kommissionen med att investeringarna i vätgas kan uppgå till svindlande 470 miljarder euro fram till 2050.

Genom vätgasen finns möjlighet att storskaligt lagra och transportera energi, antingen för användning i transporter eller industrin, eller för att göra allt från villor till hela städer självförsörjande på el under hela året

Det finns ingen ”silver bullet” för att lösa klimatkrisen utan det krävs en kombination av åtgärder i hela samhället där energieffektivisering, elektrifiering och förnybar energi är centrala delar. Men det finns flera skäl att så stort hopp ställs till vätgasen:

– Energilagring: I takt med att vi får en allt större andel av vår el från vind- och solkraft, så ökar behovet att ta hand om tidvis stora elöverskott och att kunna lagra energi. Genom vätgasen finns möjlighet att storskaligt lagra och transportera energi, antingen för användning i transporter eller industrin, eller för att göra allt från villor till hela städer självförsörjande på el under hela året.

– Flyg: Biodrivmedel är en begränsad resurs och elflyg lämpar sig främst för kortare sträckor, i mindre plan. Med vätgas finns däremot möjlighet att i framtiden flyga stora passagerarplan utan koldioxidutsläpp. Flygplanstillverkaren Airbus räknar med att ha vätgasflygplan i drift redan om 15 år. Så länge flygningarna görs på hög höjd kvarstår dock klimatpåverkan från vattenångan som släpps ut.

– Tunga transporter: Batterier för eldrift är mindre lämpliga för tunga och långa transporter. Men med elfordon med bränsleceller som drivs av vätgas kan utsläppen elimineras även från tunga fordon som går långa sträckor. Redan i dag kör fyra Scanialastbilar utrustade med bränsleceller runt i Norge, på vätgas producerad med hjälp av solceller i Trondheim.

– Industrin: Den svenska världsledande satsningen på fossilfri ståltillverkning i projektet HYBRIT visar att vätgas gör det möjligt att ta bort utsläppen även från de största och svåraste utsläppskällorna. Genom vätgasanvändningen kan industrisatsningar dessutom bidra till att balansera elsystemet, eftersom vätgasen kan produceras när elen är billig och sedan lagras innan den används.

Grön vätgas

Vätgas är ingen ny teknik. Industrin har länge producerat vätgas från fossil naturgas, men det leder till stora koldioxidutsläpp. Den snabba utvecklingen av förnybar el innebär dock att tekniken hamnat i ett helt nytt ljus. Billig förnybar el sänker kostnaderna för att göra helt grön vätgas från vatten – samtidigt som vätgasen i sig underlättar för det förnybara elsystemet.

Utvecklingen av havsbaserad vindkraft, där moderna vindparker producerar lika mycket el som ett kärnkraftverk, lyfter möjligheterna ännu en nivå. Runt om i vår omvärld pågår och planeras massiva satsningar där havsbaserad vindkraft kombineras med vätgasproduktion. I Danmark finns exempelvis planer bygga två ”energiöar” som ska producera tillräckligt med el för att båda elektrifiera samhället och producera vätgas till flyget och industrin. Liknande projekt planeras där storskaliga solparker kombineras med vätgasproduktion.

Enorma möjligheter

I början av nästa år ska regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige presentera en svensk vätgasstrategi, vilket vi välkomnar. För att ta tillvara de enorma möjligheterna behövs en sammanhållen strategi, vilket i dag saknas, som utnyttjar synergierna med utvecklingen av det förnybara elsystemet och elektrifieringen av samhället.

Med en tydlig vision, och mod att göra kraftfulla satsningar, kan Sverige nå målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi uppmanar därför regeringen att komplettera den kommande strategin med en konkret handlingsplan och ambitiösa mål som stakar ut vägen mot framtidens förnybara vätgassamhälle.

Linda Burenius, ordförande 100% förnybart